РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Три общини в област Хасково ще изграждат заедно регионално депо за отпадъци
14/01/2013

Министър Нона Караджова и кметовете на Хасково, Димитровград и Минерални бани подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ от ОП «Околна среда».  

Три общини в област Хасково ще изграждат заедно регионално депо за отпадъци. Министър Нона Караджова  и кметовете на общините Хасково Георги Иванов, на Димитровград Иво Димов и на Минерални бани Мюмюн Искендер подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците на регион Хасково. Системата ще се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и е на обща стойност 29,3 млн. лева.

Водеща в изготвянето на проекта е община Хасково. Партньори са общините Димитровград и Минерални бани. Около 154 хиляди жители на трите общини ще бъдат обслужвани от новата регионална система, която ще включва регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците с годишен капацитет 42 076 тона, инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, довеждаща инфраструктура. Ще има и система за улавяне на биогаз, с което ще се намали рискът от самозапалване и ще се подобри безопасността на работата. Срокът за изпълнение на проекта е до средата на януари 2015 година. 

МОСВ