РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започва преброяването на водолюбивите птици
09/01/2013

     Експерти по биоразнообразие от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково ще участват на 12 и 13 януари т.г. в среднозимното преброяване на водолюбивите птици около водоемите на територията на областите Хасково и Кърджали. Ще бъдат обхванати язовирите "Ивайловград", "Кърджали", "Розов кладенец", "Студен кладенец", "Тракиец", поречието на река Марица и други по-малки водоеми. Среднозимното преброяване е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), организирано от Изпълнителната агенция по околна среда и координирано от Wetland Internationdl. 

     В периода от 11 до 13 януари в България ще се проведе 37-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. В него ще вземат участие екипи на МОСВ (РИОСВ, ДНП и ИАОС), Българска орнитологична централа, сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани”, Българско дружество за защита на птиците, сдружение за дива природа “Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна. За нашата страна задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, чието отчитане осигурява данни за 98% от числеността на презимуващите в страната популации. Резултатите ще установят разпространението и промените в числеността им, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас.

     На територията на страната ще бъдат посетени над 200 водоема– реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие, които са важни техни местообитания. Анализът на данните от преброяването ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване. Инициативата се осъществява от 1967г. Тя следи миграционните процеси при птиците, които са знак за промените в климата на нашата планета. Резултатите ще бъдат публикувани официално.