РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започва преброяването на водолюбивите птици
09/01/2013

     Експерти по биоразнообразие от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково ще участват на 12 и 13 януари т.г. в среднозимното преброяване на водолюбивите птици около водоемите на територията на областите Хасково и Кърджали. Ще бъдат обхванати язовирите "Ивайловград", "Кърджали", "Розов кладенец", "Студен кладенец", "Тракиец", поречието на река Марица и други по-малки водоеми. Среднозимното преброяване е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), организирано от Изпълнителната агенция по околна среда и координирано от Wetland Internationdl. 

     В периода от 11 до 13 януари в България ще се проведе 37-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици. В него ще вземат участие екипи на МОСВ (РИОСВ, ДНП и ИАОС), Българска орнитологична централа, сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани”, Българско дружество за защита на птиците, сдружение за дива природа “Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна. За нашата страна задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, чието отчитане осигурява данни за 98% от числеността на презимуващите в страната популации. Резултатите ще установят разпространението и промените в числеността им, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите птичи популации у нас.

     На територията на страната ще бъдат посетени над 200 водоема– реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие, които са важни техни местообитания. Анализът на данните от преброяването ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване. Инициативата се осъществява от 1967г. Тя следи миграционните процеси при птиците, които са знак за промените в климата на нашата планета. Резултатите ще бъдат публикувани официално.