РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите с 99 проверки през последния месец за миналата година
02/01/2013

      През месец декември експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 99 проверки на  92 обекта. Дадени са 36 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 3 акта и са наложени 2 текущи санкции.  Издадени  са 7 наказателни постановления на обща стойност 23 900 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 6 498  лв.

     През месеца са извършени 22 проверки на хранителни и промишлени магазини от търговската мрежа на територията на областите Хасково и Кърджали във връзка с Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Установено е, че на клиентите се предлагат  полимерни торбички отговарящи на изискванията и не са констатирани нарушения.