РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Община Димитровград с 4 одобрени проекта „За чиста околна среда”
11/12/2012

     Община Димитровград има 4 одобрени проекта с които участва в конкурса обявен от МОСВ и ПУДООС за финансиране на проекти от Кампания „За чиста околна среда – 2012г.” с мотото „Обичам природата и аз участвам”. Финансирането е на стойност 10 000 лв. за общини и кметства и 5 000 лв. за училища, детски градини и обединени детски комплекси.

     Проектът „Обичам природата и аз участвам” на ЦДГ №1, дейностите по който са насочени към екологичното възпитание и обучение, включват събиране на билки с участието на деца и родители, оборудване на екокабинет с библиотека и мултимедия, екоакция за събиране на хартия, засаждане на дърво и цветна леха, открит урок „Кофичка до кофичка”- възпитателен урок за разделно събиране на отпадъци и др. Одобреният проект на ОДЗ №2 също залага на обучителната и възпитателна дейност, като предвижда и посещение на защитена местност „Злато поле”, закупуване на мултимедийно устройство, провеждане на театрална постановка, закупуване на костюми на животни и растения за децата и др. Финансирането на проектите за двете детски градини е на стойност по 5 000 лв. Двете димитровградски градини днес получиха лично от кмета Иво Димов проектори в рамките на разработените от тях екопроекти.

     Проектът „Благоустрояване на двора на Дневен център за деца с увреждания и изграждане на детски кът за отдих на открито” на Община Димитровград  предвижда почистване и подготовка на терен, изграждане на алпинеум, монтиране на детски съоръжения и беседка, монтиране на къщички и хранилки за птици, озеленяване и зацветяване.  „Създаване на условия за отдих и спорт към спортен терен в с.Горски извор” е проектът на Кметство с.Горски извор, който предвижда почистване и залесяване на обособен терен около футболно игрище, монтаж на пейки и изграждане на метална козирка пред съблекалня. Финансирането по тези два проекта е на стойност по 10 000лв.