РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите извършиха 166 проверки през ноември
04/12/2012

     През месец ноември експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 166 проверки на  164 обекта. Дадени са 79 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 13 акта и са наложени 6 текущи санкции.  Издадени  са 12 наказателни постановления на обща стойност 20 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 16 435 лв. 

    Издадените наказателни постановления са предимно за изпускане на непречистени отпадъчни води в нарушение на емисионните норми, за неизпълнение на  условия от издадени разрешителни за заустване, за неводене на отчетност по отпадъците съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и за неизпълнения на предписания. На Зеления телефон през месеца са постъпили 5 сигнала.

     Акцент в контролната дейност през месец ноември  са извършените проверки на хранителни и промишлени магазини от търговската мрежа на територията на РИОСВ- Хасково във връзка с Наредбата за определеляне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. За отчетния период са извършени 37 проверки на магазини на територията на областите Хасково и Кърджали, като приоритетно бяха проверени големите търговски вериги в региона. Нарушения са установени в магазин  в Хасково, където са предлагани полимерни торбички с дебелина 15 микрона без платена продуктова такса. Проверките на търговските обекти и на задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички продължават и през декември.