РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Министър Нона Караджова ще подпише договор за изграждане на ПСОВ в Свиленград
26/11/2012

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Свиленград ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи на гр. Свиленград. Стойността на проекта е 46 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”.

Подписването ще се състои на 27 ноември 2012 г., от 11.00 часа, в сградата на Община Свиленград.

Чрез изпълнението на проекта ще се осигури надеждно, технологически стабилно и екологосъобразно пречистване на отпадъчните води от бита и индустрията в целия регион. Инвестиционното предложение за пречиствателната станция включва и третиране на утайките с възможности за депониране и рекултивация на увредените терени или използването им в селското стопанство. Ще се разшири обхватът на водопроводната и канализационната мрежа, така че да бъде обхванато цялото население на града.

По приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” са договорени близо 3,397 млрд. лв. (135,24 % от средствата за сектора). От тях са изплатени  над 396 млн. лв. В изпълнение са 125 проекта на стойност 3,239 млрд. лв. Успешно са приключили 86 договора за техническа помощ с общ размер на усвоената безвъзмездна финасова помощ  55,5 млн.лв.