РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Министър Нона Караджова ще подпише договор за изграждане на ПСОВ в Свиленград
26/11/2012

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Свиленград ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи на гр. Свиленград. Стойността на проекта е 46 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”.

Подписването ще се състои на 27 ноември 2012 г., от 11.00 часа, в сградата на Община Свиленград.

Чрез изпълнението на проекта ще се осигури надеждно, технологически стабилно и екологосъобразно пречистване на отпадъчните води от бита и индустрията в целия регион. Инвестиционното предложение за пречиствателната станция включва и третиране на утайките с възможности за депониране и рекултивация на увредените терени или използването им в селското стопанство. Ще се разшири обхватът на водопроводната и канализационната мрежа, така че да бъде обхванато цялото население на града.

По приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места” са договорени близо 3,397 млрд. лв. (135,24 % от средствата за сектора). От тях са изплатени  над 396 млн. лв. В изпълнение са 125 проекта на стойност 3,239 млрд. лв. Успешно са приключили 86 договора за техническа помощ с общ размер на усвоената безвъзмездна финасова помощ  55,5 млн.лв.