РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започват масови проверки за употребата на полимерни торбички в търговските обекти на територията на областите Хасково и Кърджали
07/11/2012

     Експерти от РИОСВ- Хасково стартират масирани проверки на търговските обекти и на задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички във връзка с влязлата в сила от 01.10.2012 г. разпоредба от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (обн. ДВ бр. 53 от 10.06.2008г., изм. ДВ бр. 75 от 02.10.2012г.). От  първи октомври т.г. продуктовата такса за производителите и вносителите на всички размери торбички, произведени от полимери, с дръжки или друг способ за захващане, чиято дебелина е под 25 микрона и размери по-малки от 390/490 мм е 35 стотинки за брой. Към настоящия момент са освободени от екотаксата търговците, както и производителите и вносителите на полиетиленови торбички за продължителна употреба с минимален размер 39/49 сантиметра и с дебелина най-малко 25 микрона и тези за първична опаковка в търговската мрежа без дръжки.

     За установяване на дебелината ще се прилага досегашният метод на проверка чрез микрометри. При отчитане на задължителния минимален размер на полимерните торбички освободени от екотакса  (39/49 см.), тези със странични сгъвки т.н. фалти ще се измерват като се включват и фалтите. При проверките в търговските обекти, в случай, че се предлагат на клиентите торбички под 25 микрона, от търговецът ще се изисква доказателство, че за тях е заплатена продуктова такса: представяне на първичен счетоводен документ, от който да са видни фирмата- доставчик/ производител, цената на която са закупени, броят, дебелината и размерът на торбичките или платежен документ, който удостоверява, че търговецът е заплатил продуктова такса към ПУДООС, в случаите когато се касае за торбички в наличност преди 01.10.2012 г.

     Ще се следи за едновременно изпълнение на трите условия за освобождаване от продуктова такса:
- Дебелина на торбичката най-малко 25 микрона
- Минимален размер на торбичката 390 мм/490 мм в разгънат вид.
- Обозначение с надпис на български език, отпечатан върху всяка опаковка на торбичките, която задължително съдържа наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките и обозначение „торба за многократно използване”.

     Торбичките достигат до крайния търговец на цена, в която е включена и продуктовата такса. Търговецът може да избере дали да продаде торбичката на клиента си и на каква цена, или да му я даде безплатно. В случай, че реши да я продаде, той трябва да калкулира торбичката отделно от  другата стока, т.е. клиента трябва да избере сам дали да закупи торбичката или да не я закупи. Търговецът няма право да включи стойността на торбичката  в цената на продукта. За торбичките с дебелина над 25 микрона не се дължи продуктова такса от задължените лица, а търговеца сам решава на каква цена да ги предлага на клиентите си.

     При установяване на незаплатена продуктова такса в случаите, когато такава се дължи, ще се предприемат действия по прилагане на чл. 143, ал. 3 т. 3 от Закона за управление на отпадъците, според който за извършване на продажба на полимерни торбички за които не е заплатена продуктова такса, санкцията е в размер от 3 000 лв. до 10 000 лв. Заплащането на продуктовата такса за полимерните торбички под 25 микрона е икономически механизъм, целящ единствено да ограничи употребата им и съответно замърсяването на околната среда с тях. За повече информация тук.