РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

30 творби ще представят региона в националния конкурс "Обичам природата- и аз участвам"
02/11/2012

Жури в състав:

Председател: инж. Николай Ненов- ст.експерт «Управление на отпадъците и опазване на почвите»
Зам председател: Мариана Чомпалова- експерт „Връзки с обществеността и екологично образование”
Членове:
- инж. Небахат Кадир- ст.експерт «Управление на отпадъците и опазване на почвите»
- Христина Атанасова- мл.експерт «Управление на отпадъците и опазване на почвите»
- Цветанка Матева- мл.експерт «Управление на отпадъците и опазване на почвите»
- инж.Анка Иванова- ст.експерт «Опазване чистотата на атмосферния въздух”
- Деляна Пейкова- педагог

Номинира  за националния кръг в конкурса на МОСВ „Обичам природата- и аз участвам”:

Рисунки:


1. Стефан Митков Колев, ЕГ "Проф.д-р Ас. Златаров" гр.Хасково, 10 кл.
2. Дъга Иванова Динева, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- гр. Кърджали, , 6 кл.
3. Габриела Николаева Колева, ОУ "Ал.Константинов"- гр. Харманли, 3 кл.
4. Христо Йорданов Христов, Школа по приложни изкуства "Колорит" към Читалище "Заря"- гр. Хасково.
5. Шадие Хасан, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- гр. Кърджали, 6 кл.
6. Илиян Севдалинов Ангелов, с. Чакаларово, общ.Кирково, обл. Кърджали
7. Виктор Иванов, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- Кърджали, 4 кл.
8. Венелин Георгиев Йорданов, ОУ "П.Славейков"- гр. Димитровград, 7 кл.
9. Михаела Сергеева Караиванова, с. Завоя, общ. Кирково, обл. Кърджали
10. Лидия Здравкова Иванова, ОУ "Ал.Константинов"- гр. Харманли, 4 кл., Военен Клуб

Предмети изработени от рециклирани материали:

1. Обединени Ученически Общежития- Хасково
2. Гергина Георгиева Георгиева, Хасково
3. Илия Ч. Илиев, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- Кърджали, 3 кл.
4. Йорданка Стефанова Александрова, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- Кърджали, 6 кл.
5. Калина Георгиева Ленкова и Симона Тенчева Тенчева, ОУ "Хр. Смирненски"- Хасково, 4 кл.
6. Десислава Валериева Господинова, ПМГ "Акад.Боян Петканчин"- Хасково, 7 кл.
7. Виолета Цветанова Малева, с. Свирачи, общ. Ивайловград, обл. Хасково, ОУ "Св.Св. Кирил и Методии", 7 кл.
8. Христо Владимиров Момчев, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- Кърджали, 6 кл.
9. Мария Антонова Тонева, 9 г. ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- гр. Кърджали, 3 кл.
10. Гергана Димитрова Борисова, 7 г. гр. Харманли

Разкази:

1. Тонка Живкова Желева, 17 години, гр.Хасково, "Гора"
2. Мария Тонева,  ОУ "Св. св. Кирил и Методии"- гр. Кърджали, 3 кл., "Моето любимо място край Кърджали"
3. Мариета Владиславова Димитрова, "ОУ "Св.св.Кирил и Методии"- гр. Кърджали, 4 кл., "Невероятната история на едно шише"
4. Божидар Пенев Димитров, ОУ "П.Славейков"- гр.Димитровград, 7 кл., "Да изчистим България!"
5. Моника Валентинова Младенова, СОУ "Отец  Паисии"- с.Кирково, обл. Кърджали, 11 кл.
6. Полина Николаева Иванова,  гр. Кърджали, 4 кл., "История от зеленото царство"
7. Татяна Николаева Николова, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- Кърджали, 7 кл., "Разказ за моя отряд"
8. Йордан Илиев  Запрянов,  ОУ "Св. св. Кирил и Методии"- Кърджали, 4 кл.
9. Яни Петров Стоев, 17 г. гр.Хасково
10. Йорданка Стефанова Александрова, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- Кърджали, 6 кл. "История за природата”.

С всички рисунки и предмети  е организирана изложба в залата на РИОСВ- Хасково, ул.”Добруджа”- 14, ет.- 5, която ще бъде открита на 5 ноември от 11 ч. и ще бъде на разположение на желаещите да я посетят всеки работен ден от 5 до 15 ноември в часовете от 14.00 до 16,00 ч.  Част от творбите тук.