РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 27.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

30 творби ще представят региона в националния конкурс "Обичам природата- и аз участвам"
02/11/2012

Жури в състав:

Председател: инж. Николай Ненов- ст.експерт «Управление на отпадъците и опазване на почвите»
Зам председател: Мариана Чомпалова- експерт „Връзки с обществеността и екологично образование”
Членове:
- инж. Небахат Кадир- ст.експерт «Управление на отпадъците и опазване на почвите»
- Христина Атанасова- мл.експерт «Управление на отпадъците и опазване на почвите»
- Цветанка Матева- мл.експерт «Управление на отпадъците и опазване на почвите»
- инж.Анка Иванова- ст.експерт «Опазване чистотата на атмосферния въздух”
- Деляна Пейкова- педагог

Номинира  за националния кръг в конкурса на МОСВ „Обичам природата- и аз участвам”:

Рисунки:


1. Стефан Митков Колев, ЕГ "Проф.д-р Ас. Златаров" гр.Хасково, 10 кл.
2. Дъга Иванова Динева, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- гр. Кърджали, , 6 кл.
3. Габриела Николаева Колева, ОУ "Ал.Константинов"- гр. Харманли, 3 кл.
4. Христо Йорданов Христов, Школа по приложни изкуства "Колорит" към Читалище "Заря"- гр. Хасково.
5. Шадие Хасан, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- гр. Кърджали, 6 кл.
6. Илиян Севдалинов Ангелов, с. Чакаларово, общ.Кирково, обл. Кърджали
7. Виктор Иванов, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- Кърджали, 4 кл.
8. Венелин Георгиев Йорданов, ОУ "П.Славейков"- гр. Димитровград, 7 кл.
9. Михаела Сергеева Караиванова, с. Завоя, общ. Кирково, обл. Кърджали
10. Лидия Здравкова Иванова, ОУ "Ал.Константинов"- гр. Харманли, 4 кл., Военен Клуб

Предмети изработени от рециклирани материали:

1. Обединени Ученически Общежития- Хасково
2. Гергина Георгиева Георгиева, Хасково
3. Илия Ч. Илиев, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- Кърджали, 3 кл.
4. Йорданка Стефанова Александрова, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- Кърджали, 6 кл.
5. Калина Георгиева Ленкова и Симона Тенчева Тенчева, ОУ "Хр. Смирненски"- Хасково, 4 кл.
6. Десислава Валериева Господинова, ПМГ "Акад.Боян Петканчин"- Хасково, 7 кл.
7. Виолета Цветанова Малева, с. Свирачи, общ. Ивайловград, обл. Хасково, ОУ "Св.Св. Кирил и Методии", 7 кл.
8. Христо Владимиров Момчев, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- Кърджали, 6 кл.
9. Мария Антонова Тонева, 9 г. ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- гр. Кърджали, 3 кл.
10. Гергана Димитрова Борисова, 7 г. гр. Харманли

Разкази:

1. Тонка Живкова Желева, 17 години, гр.Хасково, "Гора"
2. Мария Тонева,  ОУ "Св. св. Кирил и Методии"- гр. Кърджали, 3 кл., "Моето любимо място край Кърджали"
3. Мариета Владиславова Димитрова, "ОУ "Св.св.Кирил и Методии"- гр. Кърджали, 4 кл., "Невероятната история на едно шише"
4. Божидар Пенев Димитров, ОУ "П.Славейков"- гр.Димитровград, 7 кл., "Да изчистим България!"
5. Моника Валентинова Младенова, СОУ "Отец  Паисии"- с.Кирково, обл. Кърджали, 11 кл.
6. Полина Николаева Иванова,  гр. Кърджали, 4 кл., "История от зеленото царство"
7. Татяна Николаева Николова, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- Кърджали, 7 кл., "Разказ за моя отряд"
8. Йордан Илиев  Запрянов,  ОУ "Св. св. Кирил и Методии"- Кърджали, 4 кл.
9. Яни Петров Стоев, 17 г. гр.Хасково
10. Йорданка Стефанова Александрова, ОУ "Св.св. Кирил и Методии"- Кърджали, 6 кл. "История за природата”.

С всички рисунки и предмети  е организирана изложба в залата на РИОСВ- Хасково, ул.”Добруджа”- 14, ет.- 5, която ще бъде открита на 5 ноември от 11 ч. и ще бъде на разположение на желаещите да я посетят всеки работен ден от 5 до 15 ноември в часовете от 14.00 до 16,00 ч.  Част от творбите тук.