РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите извършиха 139 проверки през октомври
02/11/2012

     През месец октомври експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 139 проверки на  132 обекта. Дадени са 89 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 8 акта и са наложени 4 текущи санкции.  Издадени  са 10 наказателни постановления от 500 до 5 000 лв. на обща стойност 18 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 5 943 лв.

     Издадени са наказателни постановления на незаконни обекти в Хасково и Кърджали за неизпълнение на предписания за  преустановяване на дейности по събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и на площадка в Димитровград за неводене на отчетност по отпадъците, съгласно изискванията на ЗУО. Наказателни постановления са издадени и на ,,Неохим"АД- Димитровград за изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми, на ОЦК- Кърджали за неподдържане на пречиствателната станция в техническа и експлоатационна изправност и на ,,Горубсо-Кърджали“ АД за заустване на отпадъчни води в нарушение на условията в комплексното разрешително. Също на Регионално депо в гр. Харманли за неизпълнено предписание за извършване на ежедневно запръстяване на работния участък.

     Издадено  е наказателно постановление на собственик на дървопреработвателен цех в с. Кирково за неизпълнение на мерките за недопускане на неорганизирани емисии при товарене, разтоварване и складиране на твърди прахообразни материали. Също на обори в с. Крепост за гушене на патици за неспазване на задължението си за обезвреждане на формираните при дейността отпадъци по начин, който да не води до увреждане или риск за компонентите на околната среда. Глобен е и ракиен казан в гр.Хасково за неизпълнено предписание за почистване на замърсен участък от открит канал. Съставените актове са за неизпълнения на предписания и неводене на отчетност по отпадъците. Получените сигнали на Зеления телефон през месеца са 5. Оказана е помощ на един защитен вид- щъркел, който е изпратен за лечение в СЦДЖ- Ст. Загора.

     Акцент в работата през месеца бяха проверки на незаконни сметища на територията на област Кърджали по инициатива на Окръжна прокуратура - Кърджали. През месеца продължиха и проверките на винарски изби, предвид кампанията по приемане на грозде през периода.