РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

За втора година МОСВ ще връчи награда за Най- зелен град в рамките на национална кампания „Зелена България”
29/10/2012

     За втора поредна година Министерство на околната среда и водите връчва благодарствени призове към бизнеса, общините и награда за най-зелен град в рамките на Национална кампания „Зелена България”, финансирана  от Оперативна програма «Околна среда». Целта на кампанията е да наложи разбирането, че природата- това сме ние и за да съществуваме в хармония, ние сме тези, които трябва да се грижим за нея. Министерство на околната среда и водите насърчава и поощрява всяка инициатива в тази посока.

     Кампанията има три категории: за най-зелен бизнес, за най-активна община с проекти по Оперативна програма „Околна среда” и за най-зелен град. Най-добрите предложения се определят от независима комисия, в която са поканени за участие известни личности  с ярко изразено присъствие в обществото. „Зелена България" стартира през май и в първата й категория за зелен бизнес участваха над 30 фирми. Завърши и вторият етап на кампанията, в който призове получиха най-активните общини с проекти по Оперативна програма „Околна среда”. Наградени бяха 10 общини в шест категории. Община Момчилград бе отличена в категорията „Награда за кураж за предварително обявяване на обществена поръчка” за проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ” на стойност 24,8 млн. лв.

     Кампанията ще продължи до края на годината. Предстои да бъдат определени призовете за общините, включително за градски и квартални организации, и призът за най-зелен град, които ще бъдат връчени на съвместна церемония с Дарик радио през декември. Всяка малка или голяма община, градска, квартална организация- всеки, който е направил нещо голямо или малко, еднократно или в перспектива, отделил е време и средства в грижа за околната среда, независимо в каква област– почистване, засаждане, ликвидиране на замърсявания, облагородяване на различни райони, ползване на алтернативни източници на енергия и производство на продукти, щадящи природата, рециклиране или повторно използване на материали, поощряване на икономия на хартия, вода или електроенергия, запазване на животински или растителен вид, отваряне на зелени работни места, е участник в кампанията ”Зелена България” и потенциален носител на благодарствен знак от Министерство на околната среда и водите.

     Миналата година Община Хасково бе носител на приза „Най- зелен град” с население от 30 000 до 100 000 жители, а Обединени Ученически Общежития- Хасково получиха приз за най- оригинално ландшафтно оформление на своя двор в категорията за граждански инициативи „Нашият зелен град”. Всички общини, градски или квартални организации, които имат реализирани инициативи, свързани с опазването на природата, могат да ги изпратят до края на ноември в текст, снимки или видео на адрес: [email protected] Участниците от областите Хасково и Кърджали, следва да уведомят и изпратят материалите си и до РИОСВ- Хасково на адрес: [email protected] За допълнителна информация: 038/60-16-23.