РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Започва есенното преброяване на кафявата мечка в Западни Родопи
26/10/2012

     Експерти по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково ще вземат участие в есенното преброяване на кафявата мечка в Западни Родопи, което ще се проведе в периода 31 октомври- 2 ноември т.г. Кампанията е в рамките на националната система за мониторинг на вида. В акцията ще участват служители от 13 РИОСВ, НСЗП- МОСВ, ИАОС, дирекциите на националните паркове Централен Балкан, Рила и Пирин, научни организации, представители от НПО и доброволци.

     Масираната акция по преброяване на кафявата мечка в България се провежда от 22 октомври до 11 ноември. Целта на обследването е да се определи числеността и разпространението на популацията на кафява мечка на територията на Стара планина, Средна гора и Западни Родопи.  Акцията е част от дейностите, залегнали в плана за опазване на кафявата мечка в България. Според методиката за мониторинг на вида най-подходящият период за провеждане на мониторинг на мечки е краят на месец октомври. По време на обходите ще се търсят следи, които се измерват, ще се събират ДНК материали от животните. Обобщените данни от преброяването на кафявата мечка ще уточнят числеността и динамиката на популацията на вида в региона и страната.  Резултатите ще бъдат ясни в началото на идната година.

     Доклад за резултати от преброяването на мечката в Западни Родопи през 2011 г. и оценка на популацията в страната Тук: