РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 25.03.2019 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2019
 март (4)
 февруари (4)
 януари (13)
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006

Отмяна на необходимостта от предприемане на предпазни мерки
02/10/2012

В 17 часа днес е регистрирана стойност под алармения праг на серен диоксид в Димитровград    

     Във връзка с регистрираните от пункт Автоматичната измервателна станция “Раковски” - Димитровград” превишения на алармения праг за серен диоксид на 02.10.2012г. от 14:00 часа до 16:00 часа РИОСВ- Хасково уведомява, че отпада необходимостта от предприемане на предпазни мерки от чувствителните групи на населението. В 17:00 часа е регистрирана първата средночасова стойност, която не превишава стойността на алармения праг – 472,77 µg/m3.

     РИОСВ продължава да следи данните за концентрациите на серен диоксид и останалите атмосферни замърсители, контролирани в пункт АИС „Раковски”, град Димитровград. При необходимост ще бъдат предприети необходимите мерки за уведомяване на обществеността.