РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишение на алармения праг за серен диоксид е регистриран днес в Димитровград
02/10/2012

     Превишение на алармения праг за серен диоксид е регистриран днес в град Димитровград. В три последователни часа автоматичната измервателна станция “Раковски” - Димитровград” в града отчете концентрации на този замърсител над 500 микрограма на кубичен метър въздух, с което е налице превишение на алармения праг. Измерените нива на серен диоксид са както следва:

В 14.00 часа е регистрирана концентрация от 573,73 микрограма на кубичен метър въздух.
В 15.00 часа е регистрирана концентрация от 876,10 микрограма на кубичен метър въздух.
В 16.00 часа  е регистрирана концентрация от 718,18 микрограма на кубичен метър въздух.

     РИОСВ – Хасково предприе всички мерки съгласно инструкцията за информиране на населението при превишение на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид и информира Областна дирекция „Гражданска защита”– Хасково, Областна управа– град Хасково, Общинска администрация– град Димитровград, РЗИ– град Хасково за привеждане в действие на мерките необходими за опазване здравето на населението.

     Причините за регистрираните високи стойности са наслагване на емисии от енергиен комплекс “Марица Изток”– Стара Загора и ТЕЦ “Марица 3” АД. РИОСВ- Хасково е изпратила писмо до ТЕЦ “Марица 3” АД, в отговор на което дружеството е предприело мерки съгласно изискванията на Комплексно разрешително за намаляване на масовия поток на SO2, чрез промяна в количеството и качеството на подаваното гориво.

     Чувствителна група са деца, възрастни и хора с астма, сърдечно-съдови или хронични белодробни заболявания. Препоръчителни предпазни мерки, които следва да се вземат от засегнатото население са – да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите, да се избягва физическа дейност на открито; занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито.
РИОСВ – Хасково продължава да следи посредством системата за реално време качеството на атмосферния въдух в града.