РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ с 80 проверки през септември
01/10/2012

     През месец септември експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 80 проверки на  75 обекта. Дадени са 33 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 10 акта и са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 4 400 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително от предходни периоди е 3 917 лв.

     Издадените наказателни постановления са за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и за събиране на отпадъци от черни и цветни метали без необходимите разрешителни. Съставените актове са предимно за неизпълнения на дадени предписания, неподдържане на пречиствателни съоръжение в техническа и експлоатационна изправност, изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми, събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС без разрешение за дейности с отпадъци и за неспазване на задължението за обезвреждане на формираните отпадъци при дейността на птицеферма.

     Акцент в работата през месеца бяха проверките на винарски изби, предвид кампанията по приемане на грозде през периода. Обект на проверките са изпълнението на условията от разрешителните за заустване и изправността на пречиствателните съоръжения. През месеца бяха извършени и съвместни проверки с общинските власти и органите на МВР на пунктовете за изкупуване на отпадъци- хартия, пластмаса и стъкло с цел установяване на законността им и спазването на изискванията съгласно новия Закон за управление на отпадъците.  Проверките продължават и през октомври, като основно ще се следи за  наличността на необходимата документация, обособени ли са зони за разделно сметосъбиране, произход на отпадъците и др.