РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите извършиха 121 проверки през август
03/09/2012

     През месец август експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 121 проверки на  119 обекта. Дадени са 42 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставен е 1 акт и са издадени 4 наказателни постановления на обща стойност 6 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от предходни периоди е 4 830 лв.

   Издадените наказателни постановления са за  неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност, за изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми, за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС без разрешение за дейности с отпадъци и за неизпълнение на дадено предписание. На Зеления телефон са постъпили 9 сигнала. Спасени са 10 бр. бедстващи защитени птици.