РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

REACH актуално
15/09/2012

Европейската агенция по химикали (ECHA) приканва регистрантите на междинни продукти да подобрят качеството на регистрационните си досиета. Повече.....

Предстоящи уебинари на Европейската агенция по химикали (ECHA), отворени за всички заинтересовани страни. На 27 септември 2012 г. и на 05 октомври 2012 г. ECHA ще проведе два уебинара относно "Съответствие на регистрационното досие с REACH - съвети и напътствия" и "Какво трябва да знае всеки регистрант относно оценката на вещество". Допълнителна информация е публикувана Тук.... 

Европейската агенция по химикали (ECHA) ще публикува допълнителна информация за регистрираните химични вещества. От м. ноември 2012 г. ECHA ще публикува допълнителна информация от регистрационните досиета и в тази връзка регистрантите могат да отправят искане за конфиденциалност на информацията, която ще се публикува, актуализирайки досиетата си до 31 октомври 2012 г. Повече...

Европейската агенция по химикали (ECHA) ще публикува допълнителна информация за регистрираните химични вещества. От м. ноември 2012 г. ECHA ще публикува допълнителна информация от регистрационните досиета и в тази връзка регистрантите могат да отправят искане за конфиденциалност на информацията, която ще се публикува, актуализирайки досиетата си до 31 октомври 2012 г. Повече...

Европейската агенция по химикали (ECHA) стартира обществено обсъждане по проекто-препоръката си за включване на десет нови вещества от кандидат-списъка в списъка за разрешаване. Крайният срок за коментари на заинтересованите страни е 19 септември 2012 г. Повече.....