РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Новият Закон за управление на отпадъците влезе в сила
20/07/2012

От 13.07.2012 г. е в сила нов ЗАКОН за управление на отпадъците.
Текстът е обнародван в Държавен вестник, бр. 53 от 13.07.2012 г. и може да се запознаете Тук .

Утвърдени са образци на заявления за издаване на разрешения и на регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и за издаване на разрешения на организации по оползотворяване и за индивидуално изпълнение във връзка с влезлия в сила нов Закон за управление на отпадъците. Образците на заявления могат да бъдат намерени Тук .