РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Опровержение от РИОСВ- Хасково
06/07/2012

Опровержение

от РИОСВ- Хасково

Относно публикация от Георги Лилов в информационен сайт www.haskovo.net  "Чиновници от РИОСВ-Хасково набутаха общината с половин милион заради заяждане” от 05.07.2012 г.

     РИОСВ – Хасково декларира, че публикувата в информационния сайт информация не отговаря на истината. 

     На 23.03.2011г. от  Кмета на община Кърджали  в РИОСВ- Хасково са подадени уведомления за инвестиционни предложения за „Изграждане на хидравлични прагове в коритото на река Перперешка при селата Перперек, Чифлик, Мургово и Горна Крепост”. След разглеждане на подадената информация се установява, че хидравличните прагове са изградени и се предвижда:
• да се провери статическата стабилност на изградените хидравлични прагове;
• хидравлически изчисления за оразмеряване на гасенето на водната енергия след праговете;
• укрепване коритото на реката;
• да се предвидят рибни проходи, съгласно нормативните изисквания на Басейнова дирекция;
• да се осигури водно ниво и обем в участъка около помпените станции.
Със становища от 11.04.11г РИОСВ - Хасково е съгласувала  инвестиционните предложения за „Реконструкция на изградени хидравлични прагове в коритото на р. Перперешка при селата Перперек, Чифлик, Мургово и Горна Крепост Община Кърджали”. 

     РИОСВ - Хасково няма информация и каквото и да е отношение към разрушаването на праговете впоследствие и причините за това.

     На 21.05.2012г. Кметът на община Кърджали подава в РИОСВ- Хасково уведомления за инвестиционни предложения за „Изграждане на дънни прагове и почистване коритото на р. Перперешка в зоната на съществуващи водоснабдителни станции: при село Горна крепост Подобект № 1 - дънен праг при ПС Горна Крепост - 1 бр., при село Чифлик Подобект № 3 - дънен праг при ПС Чифлик - 1 бр., при село Перперек Подобект № 4 - дънен праг при ПС Перперек - 1 бр., при село Мургово Подобект № 2 - дънен праг при ПС Мургово - 2 бр.”. В съответствие с изискванията на екологичното законодателство с писма с изх. № ПД-203, 207,208,209/21.06.2012г. РИОСВ-Хасково е дала указания за внасяне на необходимата документация и продължаване на процедурата.