РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите с 90 проверки през юни
02/07/2012

     Общо през юни експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 90 проверки на 85 обекта. Дадени са 61 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 4 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 4 наказателни постановления на обща стойност 7 100 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от предходни периоди е 5 790 лв.

     Наложените административно наказателни мерки са за изпускане на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС без необходимото разрешително и за нарушение разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. По заповед на областния управител през месеца бяха извършени извънредни проверки за проводимостта на речните легла в 10-те общини на територията на област Хасково. След получен сигнал за разрушаване на участък от бермата на рекултивираното хвостохранилище ,,Кърджали 1” и извършени проверки са дадени 7 предписания за възстановяване целостта, стабилността и сигурността  на съоръжението.

     Постъпилите на Зеления телефон сигнали са 7.  През месеца е оказана помощ  на 3 броя малки на защитени видове птици, пъднали от гнездата си- щъркел, керкенез и кълвач, които са изпратени за лечение в Спасителен център за лечение на диви животни- гр.Ст.Загора.