РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоекспертите с 90 проверки през юни
02/07/2012

     Общо през юни експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 90 проверки на 85 обекта. Дадени са 61 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 4 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 4 наказателни постановления на обща стойност 7 100 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от предходни периоди е 5 790 лв.

     Наложените административно наказателни мерки са за изпускане на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС без необходимото разрешително и за нарушение разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. По заповед на областния управител през месеца бяха извършени извънредни проверки за проводимостта на речните легла в 10-те общини на територията на област Хасково. След получен сигнал за разрушаване на участък от бермата на рекултивираното хвостохранилище ,,Кърджали 1” и извършени проверки са дадени 7 предписания за възстановяване целостта, стабилността и сигурността  на съоръжението.

     Постъпилите на Зеления телефон сигнали са 7.  През месеца е оказана помощ  на 3 броя малки на защитени видове птици, пъднали от гнездата си- щъркел, керкенез и кълвач, които са изпратени за лечение в Спасителен център за лечение на диви животни- гр.Ст.Загора.