РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Извършена е съвместна проверка по сигнал за свличане на депонирани минни отпадъци към язовир ,,Студен кладенец“
15/06/2012

     След получен сигнал за разрушаване на участък от бермата на рекултивираното хвостохранилище ,,Кърджали 1“ и свличане на хвост към язовир „Студен кладенец“, днес бе извършена съвместна проверка с представители от РИОСВ- Хасково, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Басейнова дирекция за управление на водите– Пловдив.

    Проверката установи, че разрушеният участък е разположен в имот собственост на ,,Енерджи Кърджали“ АД, София, които са прокопали отводнителен канал върху тялото на хвостохранилището. Под въздействие на проливните валежи, голямото количество вода е увлякло рекултивиращата и затревена земна маса и хвост, част от който е достигнал до язовира. След изясняване на фактическата обстановка и разглеждане на наличните документи, в понеделник ще бъдат издадени предписания на ,,Енерджи Кърджали“АД- София и на ,,Горубсо-Кърджали“АД- Кърджали за възстановяване на рекултивираната част от хвостохранилището с цел да се преустанови увличане на хвост към язовира при следващи обилни валежи. Ще бъде съставен акт на ,,Енерджи Кърджали“АД- София за установяване на административно нарушение. След което предстои издаване на наказателно постановление за нарушаване разпоредбите в Закона за опазване на околната среда.

     Взети са водни проби от язовир Студен кладенец в близост до заустването на отводнителния канал. Резултатите ще бъдат готови в началото на другата седмица. Хвостохранилището не е в експлоатация от много години. Считаме, че няма опасност от замърсяване на водите на язовир Студен кладенец с тежки метали, тъй като в хвоста те са в неразтворима форма и в минимални количества.