РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Предприети са мерки по сигнал за свличане на депонирани минни отпадъци към язовир ,,Студен кладенец“
15/06/2012

     В РИОСВ– Хасково е получен сигнал за разрушаване на участък от бермата на рекултивираното хвостохранилище ,,Кърджали 1“ и свличане на хвост към язовир „Студен кладенец“. Съоръжението съхранява минни отпадъци, формирани при дейността на Обогатителната фабрика в Кърджали, чийто собственик в момента е ,,Горубсо – Кърджали“АД, Кърджали. Хвостохранилището не е в експлоатация от много години. Незабавно бяха проведени разговори с представители на ,,Горубсо– Кърджали“АД-Кърджали  и бе установено, че разрушеният участък е разположен в имот, продаден  и в момента собственост на ,,Енерджи Кърджали“АД, София. Върху имота фирмата е изградила фотоволтаична инсталация за преобразуване на слънчева радиация в електрическа енергия. По данни на ,,Горубсо-Кърджали“АД инцидентът е станал преди 29.05.12г, по време на проливните дъждове в района на Кърджали.    

     За получения сигнал е уведомена БДУВ ИБР с център Пловдив. Поради това, че според изменението на Закона за подземните богатства съоръженията за минни отпадъци се контролират от МИЕТ своевременно е осъществен контакт с дирекция ,,Природни ресурси и концесии“ и днес ще се извърши съвместна проверка от трите институции. При установено постъпване на хвост в язовира ще бъдат взети водни проби. За резултатите от огледа на 15.06 и съвместната проверка медиите и обществеността ще бъдат уведомени своевременно.