РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

ПУДООС обяви одобрените за финансиране проекти в рамките на традиционната Национална кампания „За чиста околна среда”
11/06/2012

     Един милион и 500 хиляди лева предоставя Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на проекти на общини, училища и детски градини в кампанията „За чиста околна среда”. Одобрените  проекти на общини и кметства, училища и детски градини за финансиране от ПУДООС по Националната кампания „За чиста околна среда” на територията на РИОСВ- Хасково са 11:

Община Димитровград за"Благоустрояване на двора на Дневен център за деца с увреждания и изграждане на детски кът за отдих на открито".
Кметство Шумнатица, община Кирково за "Спортна площадка в Шумнатица.
Кметство Тихомир, община Кирково за "Зони за отдих и спорт-Тихомир".
Кметство с.Припек, община Джебел за "Зона за отдих"
Община Любимец за "Реконструкция и благоустрояване на детска площадка".
Кметство с.Горски извор, община Димитровград за "Създаване на условия за отдих и спорт към спортен терен в с.Горски извор".
Кметство Велешани, общ. Кърджали за изграждане на "Зона за отдих".
НУ "Отец Паисий"- гр.Симеоновград за "Класна стая на открито"
Първо ОУ "Иван Вазов"- гр.Свиленград за "Зелена класна стая"
ОДЗ №2- гр.Димитровград
ЦДГ №1- гр.Димитровград.

     През тази година за участие в конкурса са постъпили 1 450 проекта, от които 845 са на общини и кметства, 305– на училища и 300– на детски градини. Одобрени са 199 проекта на обща стойност 1 500 000 лева, от които 103 проекта са на общини и кметства, 54– на училища и 42– на детски градини. Стойността на проектите на детските градини и училищата е завишена и за първи път се финансират само дейности, които пряко обслужват образователния процес. Тази година за проектите на детските градини и училищата сумата е завишена на 5 хиляди лева, като не се финансират разходи за поддръжка на сградите и училищните дворове, а е въведен задължителен критерий, предвидените в тях дейности да обслужват пряко образователния процес и да бъдат насочени към повишаване на екологичната култура и знанията за опазване на околната среда.

     Както всяка година, проектите на общините са на стойност 10 хиляди лева.Голяма част от проектите на общините предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място. Предвидени са мерки за предотвратяване на повторно замърсяване, стопанисване и бъдещо поддържане на предложените за изграждане обекти. Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти ще бъде проследено и в края на годината ще бъдат представени най-добрите резултати.За втора поредна година конкурсът е на тема „Обичам природата – и аз участвам” и се провежда като част от националната информационна кампания на МОСВ, която има за цел максимален брой хора в страната да се обединят с действия срещу замърсяването на природата с отпадъци.       

Протокол Тук.  За допълнителна информация Тук.