РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 24.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

ПУДООС обяви одобрените за финансиране проекти в рамките на традиционната Национална кампания „За чиста околна среда”
11/06/2012

     Един милион и 500 хиляди лева предоставя Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на проекти на общини, училища и детски градини в кампанията „За чиста околна среда”. Одобрените  проекти на общини и кметства, училища и детски градини за финансиране от ПУДООС по Националната кампания „За чиста околна среда” на територията на РИОСВ- Хасково са 11:

Община Димитровград за"Благоустрояване на двора на Дневен център за деца с увреждания и изграждане на детски кът за отдих на открито".
Кметство Шумнатица, община Кирково за "Спортна площадка в Шумнатица.
Кметство Тихомир, община Кирково за "Зони за отдих и спорт-Тихомир".
Кметство с.Припек, община Джебел за "Зона за отдих"
Община Любимец за "Реконструкция и благоустрояване на детска площадка".
Кметство с.Горски извор, община Димитровград за "Създаване на условия за отдих и спорт към спортен терен в с.Горски извор".
Кметство Велешани, общ. Кърджали за изграждане на "Зона за отдих".
НУ "Отец Паисий"- гр.Симеоновград за "Класна стая на открито"
Първо ОУ "Иван Вазов"- гр.Свиленград за "Зелена класна стая"
ОДЗ №2- гр.Димитровград
ЦДГ №1- гр.Димитровград.

     През тази година за участие в конкурса са постъпили 1 450 проекта, от които 845 са на общини и кметства, 305– на училища и 300– на детски градини. Одобрени са 199 проекта на обща стойност 1 500 000 лева, от които 103 проекта са на общини и кметства, 54– на училища и 42– на детски градини. Стойността на проектите на детските градини и училищата е завишена и за първи път се финансират само дейности, които пряко обслужват образователния процес. Тази година за проектите на детските градини и училищата сумата е завишена на 5 хиляди лева, като не се финансират разходи за поддръжка на сградите и училищните дворове, а е въведен задължителен критерий, предвидените в тях дейности да обслужват пряко образователния процес и да бъдат насочени към повишаване на екологичната култура и знанията за опазване на околната среда.

     Както всяка година, проектите на общините са на стойност 10 хиляди лева.Голяма част от проектите на общините предвиждат почистване на определени участъци, тяхното озеленяване и създаване на зони за отдих и естетизиране и подобряване на жизнената среда в населеното място. Предвидени са мерки за предотвратяване на повторно замърсяване, стопанисване и бъдещо поддържане на предложените за изграждане обекти. Изпълнението на финансираните от ПУДООС проекти ще бъде проследено и в края на годината ще бъдат представени най-добрите резултати.За втора поредна година конкурсът е на тема „Обичам природата – и аз участвам” и се провежда като част от националната информационна кампания на МОСВ, която има за цел максимален брой хора в страната да се обединят с действия срещу замърсяването на природата с отпадъци.       

Протокол Тук.  За допълнителна информация Тук.