РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Институции обединяват усилия в борбата с незаконната търговия със защитени видове
20/06/2012

     На 22 юни 2012 г. (петък) в зала „Марица” на Областна администрация- Хасково ще се проведе междуведомствен семинар на тема „Подобряване на междуинституционалното сътрудничество в превенцията, разследването и разрешаването на случаи на бракониерство и незаконна търговия със защитени видове”. Участници в обучението освен експертите по биоразнообразие от РИОСВ- Хасково ще бъдат и служители от РДГ, РДВР, Районна прокуратури, Съд, Дирекция „Криминална полиция” на МВР, НПО и др. Семинарът се провежда в 11 града по график и е организиран от Дирекция „Национална служба за защита на природата” на МОСВ и Българска Фондация Биоразнооразие.

     Специалистите ще обсъждат широк гръг въпроси, свързани с нормативната база, ефективността на контрола при въвеждане, търговия, транзит и износ на екземпляри от застрашените видове от дивата фауна и флора, принудителни административни мерки и размер на санкциите, процедиране при интернет престъпления, информиране в публичното пространство и специфични подходи за привличане на местните хора в противодействието срещу бракониерството и контрабандата със защитени видове и др. Бракониерството на защитени видове и незаконната им търговия в рамките на страната е дейност, която не е ясно оценена като мащаб. Трудностите при поставяне на закона в действие и обществената заинтересованост за тези нарушения са особено проблематични, когато става въпрос за т.нар. престъпления срещу дивата природа. Тъй като търговията се извършва трансгранично между държавите, в интернет, на временни пазари, по поръчка на клиента, мониторингът на тази дейност често е невъзможен. Когато бракониерството се случва в отдалечени местности, е трудно нарушителите да бъдат открити и да им бъде търсена отговорност. Именно заради това семинарите целят засилване на капацитета в правоприлагането.

     Пресконференцията за журналисти е от 10,30 ч. до 11,40 ч. в зала "Марица" на Областна администрация- Хасково. За повече информация: Тук