РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково с 94 проверки през май
31/05/2012

     Общо през май експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 94 проверки на 92 обекта. Дадени са 59 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 6 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 39 604 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от предходни периоди е 10 171 лв.

     Издадените наказателни постановления са за неорганизирани емисии от прах и за неизпълнение на предписание. Два акта са съставени за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС  без необходимото разрешително. Съставен е акт и на собственик на кравеферма за изпускане на отпадъчни води в река. Обект на масирани проверки през месеца бяха общинските депа  в региона. В националната кампания „Да изчистим България за един ден”  бе отчетено участието на около 26 000 доброволци  и над 530 т. събрани отпадъци на територията на областите Кърджали и Хасково.

     Зачестиха обичайните за сезона случаи на паднали от гнездата си птици. През месеца са постъпили 5 сигнала за паднали от гнездата си малки щъркели с различни наранявания, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора. Реагирано е и на сигнал за загинал щъркел в с. Кралево, общ. Стамболово, който е изпратен в СЦДЖ- Ст.Загора за установяване на причината за смъртта му. Проверката е установила още, че в гнездото има 3 бр. новоизлюпени малки, за които останалия сам родител не би могъл да се грижи. С помощта на EVN от гнездото са свалени две от щъркелчетата и са изпратени за доотглеждане в Спасителния център, след което ще бъдат освободени на подходящо място в природата. Намерени са в безпомощно състояние и са изпратени за лечение още гарван, ушата сова и блатна костенурка. На Зеления телефон през май са постъпили 13 сигнала.