РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ отличи най- озеленените и добре поддържани дворове по повод Световния ден на околната среда- 5 юни
05/06/2012

     За втора поредна година РИОСВ- Хасково организира надпревара сред училищата и детските градини в региона за „Най- озеленен и добре поддържан двор”. Дворовете да бъдат озеленени, поддържани и подредени, да имат налични кошчета за разделно сметосъбиране, както и децата да са участвали в изграждането и опазването на озеленените площи бяха част от критериите за оценяване. Целта е с общи усилия местата за обучение и отдих на децата да станат по- зелени, подредени и красиви, както и да се възпита у тях екологична култура и навици за опазване на околната среда. Миналата година в надпреварата участваха само училища и детски градини от гр.Хасково, като победителите бяха ДГ по изкуствата, Обединени Ученически общежития и ПГДС.  Тази година се състезаваха и такива от други населени места на територията на област Хасково, които трябваше да изпратят подробна информация и снимки. Догодина тенденцията е надпреварата да се реализира на територията на двете области Хасково и Кърджали. Инициативата се провежда по повод Световния ден на околната среда- 5 юни.

Жури в състав:

Председател- инж. Любомир Дайновски, началник отдел „Превантивна дейност” и членове:
- инж. Дора Ангелова- експерт „«Опазване на водите»
- инж. Анка Иванова- експерт «Опазване чистотата на атмосферния въздух”
- Христина Атанасова- експерт «Управление на отпадъците и опазване на почвите»
- Мариана Чомпалова- експерт „Връзки с обществеността”

Отличи като победители в регионалния конкурс „Най- озеленен и добре поддържан двор”:

- ЦДГ „Звездичка”- с. Стамболово за „Най- зелен двор”
- Обединени Ученически Общежития- гр. Хасково за „Най- добре подреден двор”
- Помощно Училище Интернат- гр. Свиленград за „Най- цветен двор”

Поощрителни грамоти получават: ЦДГ№1- гр. Димитровград, ПГХХТ „Проф.д-р Ас.Златаров”- гр. Димитровград, ПГ по транспорт- гр.Хасково и ЦДГ № 3 „Зорница”- гр.Хасково.

     Връчването  на грамотите и наградите се състоя на 5 юни- Световният ден на околната среда в двора на Обединени Ученически Общежития- гр. Хасково, бул. „Стефан Стамболов”№ 8, бл.- 2, които миналата година получиха приз за „Най- добро ландшафтно оформление” в националната кампания на МОСВ „Нашият зелен град". За наградените бяха предвидени луксозни енциклопедии за природата, пакет информационни материали и грамоти, осигурени от РИОСВ. Присъстваха представители от наградените детски и учебни заведения, медии и природолюбители, които заедно отбелязаха един от най- значимите празници на природата Денят на околната среда. Празникът продължи с разговор за проведените и предстоящи екоинициативи, а присъстващите педагози споделиха опита си  по отношение на екологичното възпитание на подрастващите. РИОСВ благодари за гостоприемството на Обединени Ученически Обещежития- Хасково! 

ЦДГ „Звездичка”- с. Стамболово

Помощно Училище Интернат- гр. Свиленград

Обединени Ученически Общежития- гр. Хасково

  

Победителите

  

Част от награждаването

Гостите

     Световният ден на околната среда- 5 юни е ежегодно събитие под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда и през 2012 г. ще бъде отбелязан за 40-ти път. Това е най-значимият и широко известен глобален ден за положително действие за околната среда. Темата на Световния ден на околната среда през 2012 година е „Зелена икономика: Ще се включиш ли и ти?", което отново представя зелената икономика като алтернатива на начина, по който правим бизнес, ако искаме да създадем по-устойчиво бъдеще. Отбелязването на този ден започва през 1972 г., за да се превърне днес в едно от основните средства, чрез които ООН насочва вниманието в глобален план към околната среда и насърчава политическия ангажимент и действие. Повече за Световния ден на околната среда Тук.

Снимки от конкурса за "Най-зелен и добре поддържан двор"- 2012г.  Тук.  

Как бяха отбелязани Световните дни на климата, на биологичното разнообразие и на околната среда през май и юни Тук.