РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Министри и еколози ще пресаждат блатни кокичета
28/05/2012

Директорът на РИОСВ- Хасково с екип от експерти по биоразнообразие ще участват в пресаждането на блатни кокичета

     Министър- председателят Бойко Борисов и министрите на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски днес ще посетят региона. Целта на визитата е не само да инспектират строителството на автомагистрала Марица край Димитровград, но и да участват в пресаждането на 2 605 броя блатни кокичета от трасето на проектната магистрала в землището на с.Ябълково. На място ще присъстват директорът на РИОСВ- Хасково инж.Димитър Илиев, заедно с екип от експерти по биоразнообразие. АМ „Марица“ е проектирана по най-добрите европейски практики за опазване на околната среда, като са предвидени сухи  биокоридори и проходи за дребни бозайници, влечуги и сухоземни, прозрачни екранни съоръжения за птици, както и шумозащитни прегради.

     Теренът с блатните кокичета, които ще бъдат преместени в страни от магистралата не попада в защитена територия, но тъй като видът е с ограничителен режим на ползване съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), следва да бъдат предприети мерки за опазването му. На територията на РИОСВ - Хасково има три естествени находища на блатното кокиче. Това са обявените за защитени местности „Долната ова”- община Любимец, „Лозенски път”- община Свиленград и природната забележителност „Сазлъка” край село Бисер, община Харманли. В цялата страна са известни 16 находища на вида. Те се намират на територията на областите Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Хасково и Шумен. Блатното кокиче  може да се срещне и на други места в страната- по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки.

     Блатното кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда оригиналното българско лекарство нивалин и други лекарствени препарати. Видът е с ограничителен режим на ползване, съгласно ЗБР и ползването му от обявените находища се осъществява ежегодно със специална заповед на МОСВ. За нарушение реда на тази заповед на нарушителите се налагат санкции от 100 до 1000 лв. за физически лица и от 200 до 5 000 лв. за юридически лица.
Събитието е на 28 май 2012 г., от 13.30 часа, в землището на с. Ябълково.