РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Шеста поредна година е забранено ползването на блатно кокиче от находищата му на територията на РИОСВ – Хасково
25/04/2012

     За шеста поредна година е забранено ползването на блатно кокиче от трите му естествени находища, разположени на територията контролирана от регионалната екоинспекция. Със заповед на министъра на околната среда и водите на основание чл.115, ал.1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие забраната вече е в сила. Крайните мерки са взети след дадена от експертите оценка за състоянието на вида, който през годината няма да се ползва като суровина за фармацевтичната промишленост.  Фирмите подали заявка за събиране и изкупуване на блатно кокиче няма да могат да ползват находищата му като източник на листо-стъблена маса. За 2012 година две фирми от региона са заявили желание за събиране, изкупуване и ползване на блатно кокиче. 

     На територията на РИОСВ - Хасково има три естествени находища на блатното кокиче. Това са защитените местности „Долната ова”- община Любимец, „Лозенски път”- община Свиленград и природната забележителност „Сазлъка” край село Бисер, община Харманли. В цялата страна са известни 16 находища на вида. Те се намират на територията на областите Бургас, Пловдив, Ямбол, Сливен, Хасково и Шумен. 

     Блатното кокиче е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие, с ограничителен режим на ползване. Включен е в Червената книга на България като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Блатното кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.