РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекторите извършиха 161 проверки през март
02/04/2012

     Общо през месец март експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 161 проверки на 144 обекта. Дадени са 103 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 7  акта и са издадени 5 наказателни постановления за 14 100 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от предходни периоди е 7 411 лв.

     Съставени са 2 акта и е издадено наказателно постановление на стойност 2 000 лв.  за събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС без необходимото разрешително. Наказателно постановление за 5 000 лв. е издадено на физическо лице за извършване на  незаконен превоз на отпадъци в рамките на Европейския съюз. Съставен е акт и е издадено наказателно постановление на физическо лице за незаконно притежание на защитен животински вид- дива котка. Три акта са съставени на физически лица за незаконен внос на папагали. На Зеления телефон са постъпили 5 основателни сигнала по които са предприети действия.

     Акцент в контролната дейност на РИОСВ- Хасково през месеца бяха масираните проверки на площадките за излезли от употреба МПС и за електронно и електрическо оборудване и батерии във връзка с измененията на Закона за управление на отпадъците. Също проверки в малките търговски обекти в региона за употребата на полимерни торбички до 15 микрона. Целта бе да се установи дали е внесена продуктовата такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съгласно  изискванията на Наредбата за определяне на реда и  размера за заплащане на продуктова такса, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Инспекторите по управление на отпадъците продължават проверките в тези направления.

     През месеца активно бе отбелязан и Световният ден на водата- 22 март. РИОСВ- Хасково и ОУ „Св.Ив. Рилски” организираха съвместна инициатива, като на учениците бяха изнесени два открити урока и презентация по темата. В отбелязването на празника масово се включиха много други училища в региона с образователни екоинициативи под формата на открити уроци, презентации, изложби, информационни табла и др., а Община Ивайловград и СОУ „Хр.Ботев” почистиха района около р. Армира в близост до римска вила „Армира”.