РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите по управление на отпадъците започнаха масирани проверки
20/03/2012

     Експертите на РИОСВ- Хасково започнаха проверки в малките търговски обекти в региона за употребата на полиетиленови торбички до 15 микрона. Целта е да се установи дали е внесена продуктовата такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съгласно  изискванията на Наредбата за определяне на реда и  размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, като отговорности по този нормативен документ имат производителите и вносителите. Съгласно изискванията на Наредбата за всяка торбичка под 15 микрона се заплаща продуктова такса от 35 ст. , която всяка следваща година прогресивно ще расте. При проверките се изискват счетоводни документи, за да се докаже произхода на полимерните торбички, материала и дебелината им.

     При установяване на нарушения на Наредбата, Законът за управление на отпадъците предвижда глоби за неплатена такса– размерът на неплатената такса в двоен размер и за непредставяне на документ за произход от 2000 до 6000 лева. Заплащането на продуктовата такса за полимерните торбички под 15 микрона цели да ограничи употребата им и замърсяването на околната среда с тях.

     Започваха масирани проверки и на площадките за излезли от употреба МПС и електронно и електрическо оборудване и батерии във връзка с измененията на Закона за управление на отпадъците. Неотговарящите на изискванията на § 18 от последните законови разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУО (чл.13a (3) - ДВ бр. 30 от 2011 г.) ще получат предписания за прекратяване на дейността си.