РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите по управление на отпадъците започнаха масирани проверки
20/03/2012

     Експертите на РИОСВ- Хасково започнаха проверки в малките търговски обекти в региона за употребата на полиетиленови торбички до 15 микрона. Целта е да се установи дали е внесена продуктовата такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съгласно  изискванията на Наредбата за определяне на реда и  размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, като отговорности по този нормативен документ имат производителите и вносителите. Съгласно изискванията на Наредбата за всяка торбичка под 15 микрона се заплаща продуктова такса от 35 ст. , която всяка следваща година прогресивно ще расте. При проверките се изискват счетоводни документи, за да се докаже произхода на полимерните торбички, материала и дебелината им.

     При установяване на нарушения на Наредбата, Законът за управление на отпадъците предвижда глоби за неплатена такса– размерът на неплатената такса в двоен размер и за непредставяне на документ за произход от 2000 до 6000 лева. Заплащането на продуктовата такса за полимерните торбички под 15 микрона цели да ограничи употребата им и замърсяването на околната среда с тях.

     Започваха масирани проверки и на площадките за излезли от употреба МПС и електронно и електрическо оборудване и батерии във връзка с измененията на Закона за управление на отпадъците. Неотговарящите на изискванията на § 18 от последните законови разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУО (чл.13a (3) - ДВ бр. 30 от 2011 г.) ще получат предписания за прекратяване на дейността си.