РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекторите извършиха 68 проверки през февруари
01/03/2012

     Общо през месец февруари експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 68 проверки на 60 обекта. Дадени са 26 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставени са 2  акта и са издадени 3 наказателни постановления за 8 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от предходни периоди е 15 416  лв.

     Наказателно постановление за 5 000 лв. e издадено на физическо лице  за незаконен превоз на отпадъци. Другите наказателни постановления и актове са за изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми и за неизпълнение на предписания за преустановяване дейности по събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.  През месеца експерти от регионалната екоинспекция взеха участие в извънредни проверки по общини за проводимостта на речните легла съгласно заповед на областния управител във връзка с бедстващата обстановка в региона.