РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 28.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Протокол за проведен първи етап от конкурс за длъжността мл.експерт „Оценка и управление качеството на атмосферния въздух "
14/02/2012

ПРОТОКОЛ

За проведен първи етап от конкурса за длъжността Младши експерт „Оценка и управление качеството на атмосферния въздух  и емисии на вредни вещества от неподвижни източници” в отдел „КОС” - 1 бр. на основание Заповеди №№ ЧР-8,ЧР-9/10.01.2012г. на Директора на РИОСВ-гр.Хасково за провеждане на конкурс за избор на държавен служител

I. КАНДИДАТИ ЯВИЛИ СЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ
На 13.02.2012г., в сградата на ул.”Добруджа” №14, ет.5 в 11.15 часа, се явиха всички 6  допуснати кандидати.
Списък с резултатите на кандидатите
№ Име, Презиме, Фамилия-резултат от теста:
1. Татяна Тодорова Димитрова – 31т.
2. Гергана Вълкова Генева - Савова – 29т.
3. Искра Иванова Димитрова – 20т.
4. Цветанка Михайлова Матева – 29т.
5. Зорница Минкова Господинова – 31т.
6. Десислава Симеонова Благоева – 28т.

II. ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА
А: Допускат се до интервю кандидатите, получили минимум точки – 20т. от решаването на теста:
№ Име,презиме,фамилия
1. Татяна Тодорова Димитрова
2. Гергана Вълкова Генева - Савова
3. Искра Иванова Димитрова
4. Цветанка Михайлова Матева
5. Зорница Минкова Господинова
6. Десислава Симеонова Благоева

Посочените кандидати трябва да се явят на 17.02.2012г. /петък/ от 10.00 часа в сградата на ул. “Добруджа” №14 за провеждане на интервю.

Б: Не се допускат до интервю следните кандидати:
Няма недопуснати кандидати

Дата 14.02.2012г.                                              Председател на конкурсна комисия:..................
гр.Хасково                                                                                                                            /Р.Стамова/