РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Лебеди край Книжовник
07/02/2012

    „Бедстващи" лебеди край Книжовник?

      По сигнал подаден от Община Хасково  за бедстващи лебеди в района на с.Книжовник, експерти от РИОСВ- Хасково извършиха проверка на място. След направения оглед се установи, че сигналът е основателен по отношение наличието на лебеди, но не се налагат спасителни мерки. В образувалите се разливища на обработваемите земи при скорошните наводнения край река Олу дере спокойно са плували 7 броя неми лебеди, два от които възрастни и пет млади екземпляри. По експертна оценка птиците са във видимо много добро състояние и не се нуждаят  от спасителни действия.

     Уточняваме, че лебедите са защитен вид по ЗБР и са забранени всякакви действия, които биха довели до неговото унищожаване или увреждане, вкл. безпокойството му.  Във връзка с това се обръщаме  към природолюбителите с молба да не безпокоят излишно зимуващите птици, а за евентуалните нарушители изрично отбелязваме, че посегателството върху вида  се наказва с глоба  до 5 000 лв. и търсене на наказателна отговорност до 2 г. лишаване от свобода, а ако нарушителят е  ловец, същият се лишава и от право на ловуване за срок до 2 години.

     Немият лебед  е най-едрият представител на разред Гъскоподобни. Той е дълголетна птица и не е "ням" наистина, но издава само съскащи звуци, от където е дошло и наименованието му.  Оперението му е снежнобяло. Немият лебед, особено мъжките птици, има много характерен силует със S-овидно извитата шия и приповдигнати крила. По време на миграция и зимуване се среща в цялата страна. Предпочита по-големи сладководни водоеми с обширни тръстикови масиви и открита водна площ. Размножителният период започва в средата на март. Немият лебед живее в полудиво състояние като паркова птица, и дори дивите популации често се заселват да живеят в близост до хората. Защитен вид, включен в Червена книга на България.