РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекцията даде 75 предписания в първия месец на годината
01/02/2012

     Общо през месец януари експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 47 проверки на 45 обекта. Дадени са 75 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставенени са 4  акта, два от които за неизпълнения на предписания. Издадени са 4  наказателни постановления на обща стойност 43 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от преходни периоди е 7 980 лв.

     Издадени са наказателни постановления за неизпълнение на условия от комплексни разрешителни на „ОЦК”АД- гр. Кърджали на стойност 30 000 лв.  и на „Неохим”АД- гр. Димитровград на стойност 10 000 лв. Другите наказателни постановления са за изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионните норми.
Акцент в работата РИОСВ- Хасково през януари са масираните проверки на републиканските и общински пътища на територията на областите Хасково и Кърджали по разпореждане на министъра на околната среда и водите, които ще продължат по график. Дадени са предписания на Общините Стамболово, Маджарово, Кърджали, Минерални бани, Симеоновград, Свиленград и Любимец до края на март да почистят общинската пътна мрежа и да съставят годишен график за почистване от отпадъци на републиканските пътища в границите на населените места в съответствие с договореностите между АПИ и кмета на съответната община. На Община Харманли е дадено предписание да почисти нерегламентирано сметище около с. Бисер. Областните пътни управления в Хасково и Кърджали също имат предписания да се предприемат необходимите мерки за почистване на замърсените с твърди битови отпадъци пътни участъци от републиканската пътна мрежа. 

     На Зеления телефон са постъпили 2 сигнала, единият от които неоснователен. През месеца след постъпили сигнали са спасени два защитени вида- мишелов и таралеж, които са изпратени на лечение в Спасителния център в гр. Ст. Загора.

За неизпълнение на предписание и сроковете посочени в него съгласно Закона за опазване на околната среда се налага санкция в размер от 2 000 до 20 000 лева.