РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Екоинспекцията даде 75 предписания в първия месец на годината
01/02/2012

     Общо през месец януари експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 47 проверки на 45 обекта. Дадени са 75 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставенени са 4  акта, два от които за неизпълнения на предписания. Издадени са 4  наказателни постановления на обща стойност 43 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от преходни периоди е 7 980 лв.

     Издадени са наказателни постановления за неизпълнение на условия от комплексни разрешителни на „ОЦК”АД- гр. Кърджали на стойност 30 000 лв.  и на „Неохим”АД- гр. Димитровград на стойност 10 000 лв. Другите наказателни постановления са за изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на индивидуалните емисионните норми.
Акцент в работата РИОСВ- Хасково през януари са масираните проверки на републиканските и общински пътища на територията на областите Хасково и Кърджали по разпореждане на министъра на околната среда и водите, които ще продължат по график. Дадени са предписания на Общините Стамболово, Маджарово, Кърджали, Минерални бани, Симеоновград, Свиленград и Любимец до края на март да почистят общинската пътна мрежа и да съставят годишен график за почистване от отпадъци на републиканските пътища в границите на населените места в съответствие с договореностите между АПИ и кмета на съответната община. На Община Харманли е дадено предписание да почисти нерегламентирано сметище около с. Бисер. Областните пътни управления в Хасково и Кърджали също имат предписания да се предприемат необходимите мерки за почистване на замърсените с твърди битови отпадъци пътни участъци от републиканската пътна мрежа. 

     На Зеления телефон са постъпили 2 сигнала, единият от които неоснователен. През месеца след постъпили сигнали са спасени два защитени вида- мишелов и таралеж, които са изпратени на лечение в Спасителния център в гр. Ст. Загора.

За неизпълнение на предписание и сроковете посочени в него съгласно Закона за опазване на околната среда се налага санкция в размер от 2 000 до 20 000 лева.