РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Община Димитровград подписа договор за възстановяване и опазване на биологичното разнообразие по поречието на р. Марица
18/01/2012

     1 664 487 лева ще получи Община Димитровград с които ще се възстановят природни местообитания и видове в басейна на река Марица, след като кметът Иво Димов подписа договор в Министерството на околната среда и водите по оперативна програма “Околна среда”. Отпусканата на Димитровград сума ще обезпечи редица дейности по предварително изготвен проект. В тази връзка предстои провеждане на залесителни дейности с дървесни видове на площ от общо 809 дка. Предвижда се и монтиране на къщички за гнездене на птици и облагородяване на крайречните зони. В реализацията на проекта ще бъде ангажиран екип от общо шест души, като срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца.     

     Министърът на околната среда и водите Нона Караджова подписа 23 договора за подобряване състоянието на застрашени местности и животински и растителни видове на територията на страната. Общата стойност на договорите е 21 млн. лв., осигурени от Оперативна програма „Околна среда”. От тях 8 млн. лв. ще получат общините София, Димитровград, Етрополе, Сливница, Тунджа, Чупрене, Долна Митрополия, Сапарева баня и Левски. Министър Караджова връчи официално договорите на кметовете на деветте общини, проявили активност за изпълнение на природозащитни проекти. Най-голям като стойност е договорът на община Димитровград. Регионалните инспекции по околната среда и водите и дирекциите на природни паркове също се включиха в подготовката на екопроектите и ще изпълняват разнообразни дейности, свързани с подобряване състоянието на застрашени животински и растителни видове.