РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ започва масирани проверки на републиканските и общински пътища в региона
18/01/2012

      Регионална инспекция по околна среда и водите- Хасково започва масирани проверки на републиканските и общински пътища на територията на областите Хасково и Кърджали. Проверките са разпоредени от министъра на околната среда и водите и целят засилване на контрола от страна на екоинспекцията за недопускане на нерегламентирани сметища.

     Ще се следи основно за изпълнението на задълженията на кметовете по общини за почистването на отпадъците от общинските пътища, пътните съоръжения, обслужващите зони, както и осигуряване на съдове за събиране на отпадъци и извозването им. При констатиране на нарушения по закона за управление на отпадъците /ЗУО/ ще се дават предписания и ще се изисква набелязване на мерки и по-строг контрол от страна на кметовете за организираното сметосъбиране и сметоизвозване. След приключване на проверките ще бъде изготвен доклад, който ще бъде предоставен на вниманието на МОСВ и съответните общини.