РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 14.06.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 юни (4)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

До 20 януари е крайният срок за отчитане на дейността на билкозаготвителните пунктове през 2011 г.
11/01/2012

     До 20 януари 2012 г. е срокът за подаване в РИОСВ- Хасково на обобщената годишна справка за изкупените, реализирани и останали количества билки през миналата година. Информация трябва да предоставят собствениците на билкозаготвителни пунктове, на складовете за билки, търговци от фармацевтичната промишленост, които изкупуват билки и осъществяват дейността си на територията на областите Хасково и Кърджали. След изтичането на този срок следват проверки на пунктовете. Подалите невярна информация и неспазили срока търпят санкции, като за тези нарушения в Закона за лечебните растения са предвидени глоби за физически лица до 1 000 лева, а на юридически лица се налага имуществена санкция в размер до 2 500 лева.

     На територията на РИОСВ- Хасково функционират 5 пункта за изкупуване на билки, които се намират в Симеоновград, Крумовград, Любимец и Кърджали. Всички пунктове според последните извършени проверки отговарят на изискванията по закона за лечебните растения и имат необходимите разрешителни. Подадените в екоинспекцията справки за реализирани количества билки през последните  години показват, че в региона се събират най-много риган, чубрица, лайка, шипка, градински чай, лавандула и липа.

     Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки, задължително обявяват дейността си в РИОСВ и регистрират книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.