РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

До 20 януари е крайният срок за отчитане на дейността на билкозаготвителните пунктове през 2011 г.
11/01/2012

     До 20 януари 2012 г. е срокът за подаване в РИОСВ- Хасково на обобщената годишна справка за изкупените, реализирани и останали количества билки през миналата година. Информация трябва да предоставят собствениците на билкозаготвителни пунктове, на складовете за билки, търговци от фармацевтичната промишленост, които изкупуват билки и осъществяват дейността си на територията на областите Хасково и Кърджали. След изтичането на този срок следват проверки на пунктовете. Подалите невярна информация и неспазили срока търпят санкции, като за тези нарушения в Закона за лечебните растения са предвидени глоби за физически лица до 1 000 лева, а на юридически лица се налага имуществена санкция в размер до 2 500 лева.

     На територията на РИОСВ- Хасково функционират 5 пункта за изкупуване на билки, които се намират в Симеоновград, Крумовград, Любимец и Кърджали. Всички пунктове според последните извършени проверки отговарят на изискванията по закона за лечебните растения и имат необходимите разрешителни. Подадените в екоинспекцията справки за реализирани количества билки през последните  години показват, че в региона се събират най-много риган, чубрица, лайка, шипка, градински чай, лавандула и липа.

     Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки, задължително обявяват дейността си в РИОСВ и регистрират книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.