РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково отличи 10 „Приятели на природата” за принос в опазването на околната среда
23/12/2011

      Днес в РИОСВ- Хасково официално бе закрита  Международната година на горите- 2011г. с пресконференция за проведените информационно- образователни дейности през годината.  На тържеството бяха връчени и  10 грамоти „Приятел на природата” за принос в опазването на околната среда на най- активните участници в регионални и национални екоинициативи, кампании и конкурси: 

     Община Хасково: За получения от МОСВ приз „Най-зелен град в България” за 2011 в категорията за населени места от 30 хил. до 100 хил. жители. Община Хасково  участва в кампанията с 6 реализирани инициативи по благоустрояване на озелелени площи и междублокови пространства. 

     Община Димитровград- Зелената община на 2010- а година по Програма “Зелена община”: За реализиране на инициативата по създаването на ”Алея на новия живот”. Целта на общината бе да се предостави възможност за засаждане на дърво за всяко новородено дете– жител на община Димитровград. Засаждане на дръвчета ще се провежда всяка следваща година, кампанийно в сезоните март- април и октомври– ноември.

     СОУ „В.Левски”- Хасково- За активната работа на учениците, които активно и целогодишно работят по училищен проект "Зелено училище".

     ОУ”Ив.Рилски”- Хасково- За активна и целогодишна работа на училището по спечелен проект „Пазители срещу глобалното затопляне”, финансиран от Център за развитие на човешките ресурси към Европейската програма „Коменски”.

     ДГ по изкуствата- Хасково- За първо място в регионалния конкурс за „Найдобре поддържан двор” в Хасково и за целогодишна работа с децата в посока екологично възпитание.

     Младежки център- Хасково- За успешно реализиране на екопроект „Нека е зелено” и активна работа по отношение екологичното образование на подрастващите.

     Клуб по „Фотография”, ОДК- Община Кърджали- За професионалните фотографии посветени на темата за природата, І-во място на в регионалния конкурс „Обичай гората” организиран от РИОСВ- Хасково по повод Международната година  на горите- 2011 и награда от националния конкурс „Обичам природата и аз участвам”, категория- фотография.

     ПГ по транспорт- Хасково: За класиране на І и ІІ места в регионален конкурс за есе „Моят принос в опазването на околната среда” и в националния конкурс „Обичам природата и аз участвам”.  Ученичката Джансу Рафет, която спечели награда от националния конкурс „Обичам природата и аз участвам”, в категория- есе.

     ПГЕТ”З.Стоянов”- Харманли: За реализирането на поредица от образователни екоинициативи свързани с опазването на околната  среда в региона и активно участие в регионални и национални кампании и конкурси.

     Обединени Ученически Общежития- Хасково: За получения приз от МОСВ за "Най-оригинално ландшафтно оформление" в категорията за граждански инициативи „Нашият зелен град” в рамките на Кампания "Зелена България". Второ място в регионалния конкурс за „Най- озеленен и добре поддържан двор” в Хасково.

     Всички отличени получиха специални грамоти  и пакет информационно- образователни материали издадени от РИОСВ- Хасково: календари, брошури, значки, химикали, фланелки и книги. Наградените от националния конкурс „Обичам природата и аз участвам” също получиха наградите си- грамоти, фотоапарати за класиралите се в категорията фотография и колело за есе. На срещата беше показана и презентация за проведените през годината информационно образоветилни дейности на която бяха отчетени: Три регионални конкурса за рисунка и фотография по повод Международната година на горите, за есе по повод  Международния ден на Земята и за най-озеленен и добре поддържан двор по повод Международния ден на околната среда. Две изложби от детски рисунки по повод Международната година на горите и Международният ден на биологичното разнообразие. Съвместни екоинициативи с училища и детски градини по повод празниците на природата през годината, открити уроци и др. Бе изказана благодарност за добри екоинициативи и към децата от ДГ 3 и 17- Хасково, ДГ "Слънце"- Димитровград, ОУ "Ш.Петьофи" и др.