РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ издаде 5 наказателни постановления през последния месец на годината
03/01/2012

     Общо през месец декември експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 46 проверки на 42 обекта. Дадени са 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставенени са 5  акта и са издадени 5 наказателни постановления за 5 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от преходни периоди е 7 877 лв.

     Наказателните постановления са издадени предимно на ракиени казани и винарски изби за неподдържане на пречиствателни съоръжение в експлоатационна изправност и за изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване.  На ОЦК АД- гр. Кърджали и на „Неохим” АД- гр. Димитровград са съставени актове за неизпълнение на условия от комплексни разрешителни.

     В края на декември РИОСВ- Хасково раздаде 10 грамоти „Приятел на природата” за принос в опазването на околната среда на най- активните участници в проведените през годината от МОСВ и РИОСВ кампании, екоинициативи и конкурси.