РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ издаде 5 наказателни постановления през последния месец на годината
03/01/2012

     Общо през месец декември експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 46 проверки на 42 обекта. Дадени са 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставенени са 5  акта и са издадени 5 наказателни постановления за 5 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от преходни периоди е 7 877 лв.

     Наказателните постановления са издадени предимно на ракиени казани и винарски изби за неподдържане на пречиствателни съоръжение в експлоатационна изправност и за изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване.  На ОЦК АД- гр. Кърджали и на „Неохим” АД- гр. Димитровград са съставени актове за неизпълнение на условия от комплексни разрешителни.

     В края на декември РИОСВ- Хасково раздаде 10 грамоти „Приятел на природата” за принос в опазването на околната среда на най- активните участници в проведените през годината от МОСВ и РИОСВ кампании, екоинициативи и конкурси.