РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове природни местообитания
22/12/2011

Режим за устройство и управление на горите в натура 2000

     На заседание на националния съвет по биологично разнообразие проведено през 2010 г. е приета разработка "Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове природни местообитания от Приложение №1 на Закона за Биологичното разнообразие". През 2011 г. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите е утвърдил цитираната разработка за прилагане в практиката при планиране и провеждане на сечите в горите на основание чл.4, ал.1, т. 2 от Наредба №8 от 5 август 2011 г.  за сечите в горите (ДВ, бр.64/2011 г.)

С документа може да се запознаете Тук.