РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Ново защитено дърво в Харманли
19/12/2011

     Вековно дърво от вида Летен дъб на възраст 400 г. и височина над 10 м. в землището на Харманли предстои да бъде обявен за защитено дърво съгл. чл. 109 от Закона за биологичното разнообразие. Предложението е на Община Харманли по инициатива на инж.Руси Русев. Направен е огред на дървото от специалисти и е установено, че отговаря на изискванията. Следва информацията да бъде предоставена на МОСВ и Министърът да издаде заповед за обявяване на дървото за защитено, която се обнародва в Държавен вестник.  Собствениците на дървета, обявени за защитени са длъжни да ги опазват от унищожаване или увреждане. Забраняват се дейности водещи до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното състояние на обектите. На нарушителите се съставят глоби в размер от 100 до 5 000 лв. за физически лица и от 500 до 10 000 лв. за юридически лица и ЕТ. 

     Има предложение за обявяване за защитени и на още няколко вековни дървета от вида ясен в землището на с. Надежден. На територията на РИОСВ- Хасково регистрираните вековни дървета са 124.

За повече информация ЗБР.