РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 28.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

МОСВ стартира кампания за избиране на най-зелен град в България
17/11/2011

Крайният срок за кандидатстване е 6 декември 2011 г.

     Министерството на околната среда и водите стартира кампания за избиране на най-зеления град в България за 2011 г. В нея могат да се включат както общини, така и граждански инициативи,  осъществили „зелени” идеи:
- опазване на водните ресурси на населеното място и тяхното ефективно ползване;
- създаване и опазване  на добра зелена система;
- намаляване употребата на хартия;
- ползване на рециклирани материали;
- насърчаване придвижването с обществен транспорт, а не с лично транспортно средство, както и проекти за изграждане на велосипедни алеи;
- възпитание на децата в грижа към околната среда;
- организиране на събития и дейности, които ангажират обществеността към околната среда.
     Изпратените от участниците инициативи ще бъдат оценени от реномирано жури, съставено от обществени личности. За да бъде класирана, инициативата трябва да е придала нов облик на населеното място, да е ангажирала част от населението в нея, а идеята, осъществяването и финансирането да е изцяло на участниците.
Призовете за общините ще бъдат раздадении в 6 категории в зависимост от големината на населеното място. За гражданските инициативи категориите са три – за подобряване на кварталната околна среда, за оползотворяване на отпадъците и за превенция, възпитание и информационни кампании.
     Кандидатите могат да изпратят кратко описание и снимки на вече осъществените си проекти до 6 декември 2011 г. на e-mail [email protected] . Подробности за кампанията и регламента може да бъдат намерени на www.moew.government.bg, в банера за кампанията „Зелена България”. Победителите ще бъдат наградени на официална церемония на 13 декември. 

Регламент за награди „Най-зелен град” и „Нашият зелен град”

Категория „Най-зелен град”

     Участници: общини, кметства и райони (за София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Ст. Загора). Те трябва да са замислили и осъществили „зелени” инициативи, с които да са направили живота на гражданите си по-добър.

Призове: ще бъдат връчени призове за населени места в следните категории:
• За населени места над 200 хил. жители,
• За населени места от 100 хил. до 200 хил. жители
• За населени места от 30 хил. до 100 хил. жители
• За населени места от 10 хил. до 30 хил. жители
• За населени места от 3 хил. до 10 хил. жители.
• За населени места под 3000 жители.
Номинираните от участниците инициативи ще бъдат оценени и класирани от реномирано жури, съставено от обществени личности, въз основа на следните критерии:
- Критерии за допустимост: за да бъде класирана, инициативата трябва:
- Да е придала нов, по-чист/по-приятен облик на населеното място и да е ангажирала част от населението в нея;
- Идеята, осъществяването и финансирането на инициативата да бъде изцяло на участниците

     Критерии за оценка: инициативите ще бъдат класирани в зависимост от степента им на съответствие на следните критерии:
- брой участници в изпълнението на инициативата
- степен на въздействие - население, обхванато/засегнато/ползващо резултатите от инициативата
- устойчивост във времето

     Примерни инициативи:
- Проекти за опазване на водните ресурси на населеното място и тяхното ефективно ползване;
- Проекти за създаване и опазване  на добра зелена система;
- Проекти за намаляване на употребата на хартия;
- Ползване на рециклирани материали;
-  Проекти, които насърчават придвижването с обществен транспорт, а не с лично транспортно средство, както и проекти за изграждане на велосипедни алеи;
- Инициативи за възпитание на децата в грижа към околната среда;
- Организиране на събития и дейности, които ангажират обществеността към околната среда.

Категория „Нашият зелен град”

     Участници: граждански инициативи, които са замислили и осъществили еко инициативи, направили живота на съгражданите/съкооператорите си по-добър. Ще бъдат връчени медали в следните категории:

• опазване и подобряване на градската/кварталната околна среда
• оползотворяване на отпадъците и ефективно управление на ресурсите
• превенция, възпитание и информационни кампании

Номинираните от участниците инициативи ще бъдат оценени и класирани от реномирано жури, съставено от обществени личности, въз основа на следните критерии:

• Критерии за допустимост, за да бъде класирана, инициативата трябва:
- да е придала нов, по-чист облик на населеното място/квартала/улицата/междублоковото пространство или да е възпитала деца в опазване на околната среда 
- Идеята и осъществяването на инициативата да бъде изцяло на участниците, а финансирането  може да е или собствено, или в партньорство
• Критерии за оценка: инициативите ще бъдат класирани в зависимост от степента им на съответствие на следните критерии
- брой участници в изпълнението на инициативата
- степен на въздействие - население, обхванато/засегнато/ползващо резултатите от инициативата
- устойчивост във времето

Предвидени са и специални награди – 3 приза, съответно за най-оригинално ландшафтно оформление на приключил обект по ОПОС и два приза по преценка на журито. 

Желаещите да участват в надпреварата от областите Хасково и Кърджали следва да изпратят необходимата информация на горепосочения електронен адрес, както и да уведомят РИОСВ- Хасково. Успех!