РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

МОСВ стартира кампания за избиране на най-зелен град в България
17/11/2011

Крайният срок за кандидатстване е 6 декември 2011 г.

     Министерството на околната среда и водите стартира кампания за избиране на най-зеления град в България за 2011 г. В нея могат да се включат както общини, така и граждански инициативи,  осъществили „зелени” идеи:
- опазване на водните ресурси на населеното място и тяхното ефективно ползване;
- създаване и опазване  на добра зелена система;
- намаляване употребата на хартия;
- ползване на рециклирани материали;
- насърчаване придвижването с обществен транспорт, а не с лично транспортно средство, както и проекти за изграждане на велосипедни алеи;
- възпитание на децата в грижа към околната среда;
- организиране на събития и дейности, които ангажират обществеността към околната среда.
     Изпратените от участниците инициативи ще бъдат оценени от реномирано жури, съставено от обществени личности. За да бъде класирана, инициативата трябва да е придала нов облик на населеното място, да е ангажирала част от населението в нея, а идеята, осъществяването и финансирането да е изцяло на участниците.
Призовете за общините ще бъдат раздадении в 6 категории в зависимост от големината на населеното място. За гражданските инициативи категориите са три – за подобряване на кварталната околна среда, за оползотворяване на отпадъците и за превенция, възпитание и информационни кампании.
     Кандидатите могат да изпратят кратко описание и снимки на вече осъществените си проекти до 6 декември 2011 г. на e-mail [email protected] . Подробности за кампанията и регламента може да бъдат намерени на www.moew.government.bg, в банера за кампанията „Зелена България”. Победителите ще бъдат наградени на официална церемония на 13 декември. 

Регламент за награди „Най-зелен град” и „Нашият зелен град”

Категория „Най-зелен град”

     Участници: общини, кметства и райони (за София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Ст. Загора). Те трябва да са замислили и осъществили „зелени” инициативи, с които да са направили живота на гражданите си по-добър.

Призове: ще бъдат връчени призове за населени места в следните категории:
• За населени места над 200 хил. жители,
• За населени места от 100 хил. до 200 хил. жители
• За населени места от 30 хил. до 100 хил. жители
• За населени места от 10 хил. до 30 хил. жители
• За населени места от 3 хил. до 10 хил. жители.
• За населени места под 3000 жители.
Номинираните от участниците инициативи ще бъдат оценени и класирани от реномирано жури, съставено от обществени личности, въз основа на следните критерии:
- Критерии за допустимост: за да бъде класирана, инициативата трябва:
- Да е придала нов, по-чист/по-приятен облик на населеното място и да е ангажирала част от населението в нея;
- Идеята, осъществяването и финансирането на инициативата да бъде изцяло на участниците

     Критерии за оценка: инициативите ще бъдат класирани в зависимост от степента им на съответствие на следните критерии:
- брой участници в изпълнението на инициативата
- степен на въздействие - население, обхванато/засегнато/ползващо резултатите от инициативата
- устойчивост във времето

     Примерни инициативи:
- Проекти за опазване на водните ресурси на населеното място и тяхното ефективно ползване;
- Проекти за създаване и опазване  на добра зелена система;
- Проекти за намаляване на употребата на хартия;
- Ползване на рециклирани материали;
-  Проекти, които насърчават придвижването с обществен транспорт, а не с лично транспортно средство, както и проекти за изграждане на велосипедни алеи;
- Инициативи за възпитание на децата в грижа към околната среда;
- Организиране на събития и дейности, които ангажират обществеността към околната среда.

Категория „Нашият зелен град”

     Участници: граждански инициативи, които са замислили и осъществили еко инициативи, направили живота на съгражданите/съкооператорите си по-добър. Ще бъдат връчени медали в следните категории:

• опазване и подобряване на градската/кварталната околна среда
• оползотворяване на отпадъците и ефективно управление на ресурсите
• превенция, възпитание и информационни кампании

Номинираните от участниците инициативи ще бъдат оценени и класирани от реномирано жури, съставено от обществени личности, въз основа на следните критерии:

• Критерии за допустимост, за да бъде класирана, инициативата трябва:
- да е придала нов, по-чист облик на населеното място/квартала/улицата/междублоковото пространство или да е възпитала деца в опазване на околната среда 
- Идеята и осъществяването на инициативата да бъде изцяло на участниците, а финансирането  може да е или собствено, или в партньорство
• Критерии за оценка: инициативите ще бъдат класирани в зависимост от степента им на съответствие на следните критерии
- брой участници в изпълнението на инициативата
- степен на въздействие - население, обхванато/засегнато/ползващо резултатите от инициативата
- устойчивост във времето

Предвидени са и специални награди – 3 приза, съответно за най-оригинално ландшафтно оформление на приключил обект по ОПОС и два приза по преценка на журито. 

Желаещите да участват в надпреварата от областите Хасково и Кърджали следва да изпратят необходимата информация на горепосочения електронен адрес, както и да уведомят РИОСВ- Хасково. Успех!