РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 28.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ с 65 проверки през октомври
31/10/2011

     Общо през месец октомври експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 65 проверки на 62 обекта. Дадени са 50 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставенени са 3  акта и са издадени 7 наказателни постановления за 3 600 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от преходни периоди е 2 893 лв.

     Акцент в работата през месеца бяха проверките на винарски изби, предвид усилената им работа през периода. Обект на проверките са изпълнението на условията от разрешителните за заустване, изправността на техническите съоръжения и взимане на проби от отпадните води. Наказателните постановления са предимно за неподдържане на пречиствателни съобръжения в експлоатационна изправност, за изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми и на физическо лице за изкупуване билки от бял риган в нарушение на заповед на МОСВ. Значителна част от дадените предписания са за заплащане на продуктова такса. През месеца е оказана помощ и са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни- Ст. Загора 4 защитени видове птици- мишелов, забулена сова, черен щъркел и царски орел. 

     От началото на годината до момента са извършени  съвместни проверки на 24 броя складове за съхранение и употреба на разстително- защитни прерарати с изтекъл срок на годност, разположени на територията на РИОСВ- Хасково. В проверките  бяха включени  представители на ПБЗН, РСРЗ,  МВР, РИОСВ и представители на общините по населени места.