РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ с 65 проверки през октомври
31/10/2011

     Общо през месец октомври експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 65 проверки на 62 обекта. Дадени са 50 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставенени са 3  акта и са издадени 7 наказателни постановления за 3 600 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от преходни периоди е 2 893 лв.

     Акцент в работата през месеца бяха проверките на винарски изби, предвид усилената им работа през периода. Обект на проверките са изпълнението на условията от разрешителните за заустване, изправността на техническите съоръжения и взимане на проби от отпадните води. Наказателните постановления са предимно за неподдържане на пречиствателни съобръжения в експлоатационна изправност, за изхвърляне на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми и на физическо лице за изкупуване билки от бял риган в нарушение на заповед на МОСВ. Значителна част от дадените предписания са за заплащане на продуктова такса. През месеца е оказана помощ и са изпратени за лечение в Спасителен център за диви животни- Ст. Загора 4 защитени видове птици- мишелов, забулена сова, черен щъркел и царски орел. 

     От началото на годината до момента са извършени  съвместни проверки на 24 броя складове за съхранение и употреба на разстително- защитни прерарати с изтекъл срок на годност, разположени на територията на РИОСВ- Хасково. В проверките  бяха включени  представители на ПБЗН, РСРЗ,  МВР, РИОСВ и представители на общините по населени места.