РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Находище на рядко срещано растение предстои да бъде обявено за Защитена територия!
14/10/2011

     Открито е ново находище на защитения растителен вид включен в Червената книга на България  Astragalus thracicus, Тракийско сграбиче или Тракийски клин в землището на с. Воденци, община Стамболово. В България има само 3 находища на това растетие- в ямболски, сливенски и в нашия регион. Популациите на вида се развиват върху скалисти варовити терени. Обитава каменливи тревисти и храсталачни места, върху плитки, сухи и ерозирани почви. Предстои находището да бъде обявено за защитена територия по проект „Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии  за опазване на растения в България чрез използване на модела на растителни микрорезервати”, финансиран по Програмата на Европейския съюз за околна среда  Life+. Проектът е с продължителност 42 месеца и се изпълнява от Института по ботаника на БАН и Министерството на околната среда и водите.

     Концепцията за растителните микрорезервати се прилага за първи път у нас. Същността й се изразява в създаване на мрежа от малки защитени територии с площ до 20 хектара за опазване на популации на застрашени растения. Целта е да бъдат запазени условията, при които са се формирали и развивали тези популации и да се осигури тяхното съществуване в дългосрочен аспект. В рамките на проекта се предвижда обявяване на 56 микрорезервата със статут на защитени местности по българското законодателство за 47 вида растения с висока консервационна стойност, избрани на принципа на единични, фрагментирани и малки по площ находища, попадащи извън съществуващите на територията на България защитени територии,  разработване на схеми за мониторинг на състоянието им, привличане на местните жители и обществеността в тяхното опазване.
 
     На територията на РИОСВ- Хасково се предвижда да бъдат обособени малки защитени територии за опазване на застрашените от изчезване видове триразделнолистен ериолобус, провански салеп, опашат егилопс,  жлезист лопен, като към тях е добавен и видът тракийско сграбиче. 

За повече информация: http://s-kay.com/life/bg_home.php

Снимки: Вл. Трифонов