РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Спасен царски орел ще бъде маркиран и освободен в естествена среда
10/10/2011

     Утре представители на РИОСВ- Хасково, БДЗП- Хасково и СНЦ „Зелени Балкани” ще маркират със сателитен предавател и пуснат в естествена среда млад царски орел, след успешно лечение в Центъра за диви животни- Стара Загора. Птицата бе спасена, след падане от гнездото си през август т.г. в района на с. Левка, община Свиленград. Гнездото бе наблюдавано от БДЗП, като след инцидента и подаден сигнал до екоинспекцията, птицата бе транспортирана за лечение в специализирания център.  Другото орле от същото гнездо загина при токов удар, също през август. В България са известни 21 гнезда, 5 от които на територията на РИОСВ- Хасково.

     Царският орел Aquila heliaca е един от най-едрите орли в България, с малко по-малки размери от скалния орел. Размерите на тялото варират от 72 до 84 см., а размаха на крилата е между 180 и 215 см .В природни условия царският орел живее 25-30 години. Достига полова зрялост на третата си година, но обикновено успява да създаде поколение на четвъртата- петата. Предпочита за гнездене хълмисти райони. Той е моногамен вид, двойката е силно привързана към гнездовата територия, като някои от гнездовите находища са заемани от царския орел в продължение на много години. След втората половина на март и началото на април женската снася обикновено 2,  по-рядко 1 или 3 яйца. Мътят и двете птици. Инкубационният период продължава 43 дни.