РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ с 69 предписания и 59 проверки през септември
03/10/2011

     Общо през месец септември експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 59 проверки на 53 обекта. Дадени са 69 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на екологичното законодателство. Съставенени са 5  акта и са издадени 3 наказателни постановления. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от преходни периоди е 5 519,94 лв.

     Наказателните постановления и съставени актове са предимно за неподдържане на пречиствателни съоръжения в експлоатационна изправност. Акт е съставен и на физическо лице  за изкупуване на  над 100 кг. билки от бял риган- лечебно растение под специален режим на ползване.  Значителна част от дадените предписания са за плащане на продуктови такси, пропуски във воденето на документации, поставяне на информационно- указателни табели  на защитени местности в региона. През месеца са извършени две комплексни проверки и две проверки на комплексни разрешителни. 

     Акцент в контролната дейност  на екоинспекцията през месеца отново бяха проверките на ракиените казани, предвид усилената им работа през периода. Обект на проверките са изпълнението на условията от разрешителните за заустване, изправността на техническите съоръжения и взимане на проби от отпадните води. По отношение на информационно- образователната дейност през месеца бяха проведени инициативи във връзка с отбелязването на Европейската седмица на мобилността и включването на област Хасково в инициативата „Да почистим България за един ден”.
 
     РИОСВ- Хасково напомня, че срокът на обявения от МОСВ и Фондация „Д. Бербатов” конкурс за деца и юноши на тема „Обичам природата и аз участвам” е до 24 октомври. Конкурсът е за есе, рисунка и снимка и е разделен в две възрастови групи - за деца до 14 години и юноши до 18 години. Всеки участник може да изпрати до три свои работи, които да показват отношение и грижа към природата. Творбите трябва да бъдат изпратени до РИОСВ по местоживеене на участниците, най-късно до 24 октомврит.т.г., където ще бъдат номинирани по десет за общонационално оценяване. От най-добрите рисунки и фотоси ще бъде организирана в столицата изложба през месец декември, когато ще бъде връчена и наградата на Министерство на околната среда и водите за Най-зелен град.  Десет от най-добрите есета ще бъдат публикувани на сайтовете на МОСВ и Фондация „Димитър Бербатов”. Предвидени са награди– 10 броя велосипеди, 10 броя цифрови фотоапарата и 10 броя бинокли.