РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

16 -22 септември 2011 г. Европейска седмица на мобилността
01/09/2011

 

     Под мотото „Алтернативна мобилност“ за десети път от 16 до 22 септември тази година ще се проведе Европейската седмица на мобилността. Целта на кампанията е да стимулира местните власти да въвеждат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да насърчава гражданите да се възползват от всички алтернативи на автомобила.

     През 2010 г. рекордният брой от 2221 града, представляващи около 227 милиона европейци, официално бяха регистрирани в кампанията. Общо 7506 постоянни мерки бяха изпълнени като те бяха основно фокусирани върху инфраструктурата, свързана с колоездачите и пешеходците, регулирането на трафика, подобряването на достъпа до транспорт и популяризиране на устойчивото поведение на пътя. 

     Как може да участва местната власт?
За да могат да участват в ЕСМ, местните власти е необходимо да:
- Да се попълни регистрационната форма на български език (чрез избор от падащото меню вдясно) на адрес http://www.mobilityweek.eu/registration/ 
- Да регистрират предвидените събития като се съобразят с основните критерии, които са посочени по-долу.
- Да подпишат Хартата на ЕМС.

     Критериите за участие са:
- Организиране на седмица с дейности под мотото „Алтернативна мобилност“.
- Изпълнение на поне една нова постоянна мярка, която да допринесе за модалния трансфер от лични автомобили към безопасни за околната среда други видове транспорт.
Когато е възможно, поне една от мерките трябва да бъде постоянно увеличаване на пространството за пешеходци, колоездачи и публичен транспорт (например затваряне на пътища, по-широк тротоар, нови ленти и алеи за автобуси и колоездачи, нова по-ефективна схема за трафик, понижаване разрешената скорост за движение в града).
- Организиране на събитието „В града без моята кола!“, т.е. да се определят една или няколко зони само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт за поне един ден.
Това събитие по възможност да се проведе на 22 септември 2011 г.

За повече информация и за правилата за участване за местната власт:

РИОСВ- Хасково призовава повече градове от областите Хасково и Кърджали да се включат в Европейската семица на мобилността като я поддържат или участват в нея. Регистриралите се в инициативата следва да уведомят регионалната екоинспекция!