РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ провери 70 обекта през юли
29/07/2011

     Общо през месец юли експертите от РИОСВ- Хасково извършиха 72 проверки на 67 обекта. Дадени са 70 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 3 акта, наложени са 2 санкции и e издадено наказателно постановление на стойност 5 000 лв. Постъпилата през месеца сума от наложени санкции и наказателни постановления, включително и от преходни периоди е 14 646 лева. 

     40 от дадените предписанията през месеца са по направление „Опазване на биологичното разнообразие”. Проверени са и са дадени предписания на билкозаготвителните пунктове в региона във връзка с промените в Закона за лечебните растения.  Обект на проверки през месеца бяха и 4-те поддържани резервати на територията на РИОСВ- Хасково- Женда, Боровец, Борака и Чамлъка и принадлежащите им защитени местности. Една от основните цели на проверките бе набелязване на мерки за подобряване състоянието на поддържаните резервати и евентуално кандидатстване за финансиране пред ОПОС. Дадени са предписания на Община Димитровград  и ДГС- Хасково за маркиране и поставяне на указателни табели на Защитените местности„Нощувка на малък корморан” и ”Пропадналото блато. Същите предписания имат и Общините Джебел за ЗМ ”Вековните борове”, Община Черноочене за ПЗ”Елата” и ЗМ”Боровете и Община Молчилград за ЗМ „Вкаменената гора” и ЗМ”Равен”. През юли бе извършен  мониторинг на местообитание- субсредиземноморски борови гори- черен бор в поддържан резерват „Женда” и на защитения вид водна лилия в ЗМ „Злато поле”.

      Съставените актове са за непочистени пречиствателни съоръжения. По сигнали на граждани са спасени 5 защитените видове животни и птици- блатна костенурка, малък царски орел и 3 щъркела, птиците са изпратени на лечение в Спасителен център за диви животни- Ст. Загора. За периода на Зеления телефон са постъпили 3 сигнала, единият от които е неоснователен. 

     РИОСВ- Хасково напомня, че срокът за изпращане на есета, рисунки и фотографии за конкурса „Обичам природата и аз участвам” на МОСВ и Фондация „Д.Бербатов” е до 24.10.2011 г.