РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Водните проби на р. Банска са готови, показателите са в норма
26/07/2011

     Взетите водни проби от Регионалната лаборатория в Хасково на р. Банска във връзка с умрялата риба в реката миналата седмица са готови. Изследвани са: pH, неразтворени вещества, фосфати, ХПК, БПК 5, азот амониев, електропроводимост и разтворен кислород. Всички показатели са в норма, установено е леко превишение единствено на фосфатите, което означава че е налице обичайното за този участък органично замърсяване на водата. Предполагаемата причина за умрялата риба в района са лятното маловодие на реката и високите температури през този период, което води до ускоряване на процесите на биохимично разграждане на органичните вещества и изчерпване на разтворения кислород във водата. Възможно е за измирането да е допринесъл и друг инцидентен и краткотраен замърсител, който не може да бъде установен, тъй като сигналът за умрялата риба е подаден в регионалната екоинспекция два дни след инцидента.