РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Няма регистрирани превишения над допустимите норми на фини прахови частици и серен диоксид в Кърджали!
18/07/2011

     Във връзка с публикации в печата през месец юли т.г.от страна на 24 Rodopi.com и Комитетът за спасение на Кърджали, според които  „8 дни през месец юли въздухът в Кърджали е с превишени стойности на фини прахови частици.” и „Системно обгазяване на града и околностите му със серен диоксид и „умишлено бездействие" на МОСВ, с което се застрашава „живота и здравето на населението на община Кърджали", РИОСВ- Хасково уведомява:
Според действащата Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензин, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух за ФПЧ10 са регламентирани средноденонощна норма за 24 часа (50 μg/m3) и средногодишна норма за една календарна година(40 μg/m3). Цитираните в медииното пространство стойности са средночасови (измерени в рамките на един час). Сравнението на средночасова стойност със средноденоденонощна норма е некоректно и несравнимо! РИОСВ- Хасково категорично заявява, че през месец юли т.г. към днешна дата не са регистрирани средноденонощни превишения на съдържанието на Фини прахови частици в атмосферния въздух на гр. Кърджали.

     След спиране със заповед на директора на РИОСВ- Хасково на производствената дейност на цех ”Агломерация” в ОЦК АД- Кърджали не са регистрирани от АИС”Студен кладенец” превишения на серен диоксид в атмосферния въздух на града. Съгласно горепосочената наредба за серен диоксид са регламентирани средночасова (350 μg/m3) и средноденонощна (125 μg/m3) норми. По последни данни за месец юли т.г. към днешна дата не са регистрирани средноденонощни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух на гр. Кърджали. РИОСВ-Хасково редовно публикува на своята интернет страница данни за мониторинга на околната среда по показател атмосферен въздух. Задължение на РИОСВ е да уведоми своевремнно населението при превишение на алармените прагове на всички замърсители на атмосферния въздух в региона и до сега това е правено при необходимост. Недопустимо е в медийното пространство неоснователно да се всява тревога относно здравето и живота на населението без да е потърсена информация от контролните органи. Към настоящия момент жителите на гр. Кърджали нямат основание за притеснение относно съдържанието на ФПЧ10 и серен диоксид в атмосферния въздух, които са под допустимите норми!