РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Причините за умрялата риба в река Банска се изясняват
18/07/2011

     Днес експерти от РИОСВ- Хасково извършиха проверка на място по сигнал от Кмета на с. Клокотница , обл. Хасково за умряла риба в река Банска (в района на ”Ванчов гьол”). Установено е видимо количество умряла риба около 50 кг. Проверена е птицефермата в земл. на с. Гарваново, стопанисвана от ЕТ”Грай- Г.Андовон-Р.Ангелова” и е установено, че няма изтичане на отпадни води в реката. Взети са  водни проби от Регионалната лаборатория в Хасково чрез експресни методи на място, като са извършени замервания на  активна реакция pH, разтворен кислород и електропроводимост и е установено че тези показатели са в норма. Предстои изследване и на останалите показатели: неразтворени вещества, фосфати, ХПК, БПК5, азот амониев, които ще бъдат готови след седмица. 
    
     Според експертите предполагаемата причина за умрялата риба в района е маловодието на водата в реката или друг инцидентен и краткотраен замърсител. Проблем за установяване на вероятния замърсител е , че наличието на умряла риба е установено в събота, но регионалната екоинспекция е уведомена едва днес. Причините все още се изясняват, очакват се и резултатите от направените водни проби, за което обществеността ще бъде допълнително информирана.